Adder

Titel:

Government fast-tracking new power station reactors

AuteurDennis, Emily
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 maart 2009
Pagina nummer1
TijdschriftShut Down Sizewell Campaign, Suffolk, UK
Nr160
Aantal pagina's 1
Tags: AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE - inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!)
OPINIE ALGEMEEN -
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
SIZEWELL, GB - locatie 3 reactoren (2 Magnox & 1 PWR)

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »