Adder

Titel:

Des expérimentations sur des sujets humains

Datum 1 oktober 2002
Pagina nummer8-9
Tijdschrift(Reseau) Sortir du nucleaire, Lyon, France
Nr19
Aantal pagina's 2
Tags: BELANGENVERSTRENGELING - tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
MUTATIES - Als gevolg van straling
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren
RESEARCH INSTITUTEN -
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
SOCIALE ASPECTEN - waaronder menselijke fouten, soc.- en geestel. onrust werkn.
STRALING GEVOLGEN - zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »