Adder

Titel:

Des fissures dans la filière plutonium au Japon

AuteurDavid Boillley
Datum 1 februari 2003
Pagina nummer30-31
Tijdschrift(Reseau) Sortir du nucleaire, Lyon, France
Nr20
Aantal pagina's 2
Tags: CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
FUKUSHIMA DAIICHI - Fukushima I nrs. 1 t/m 6; Japan
FUKUSHIMA DAINI, J. - Fukushima II nrs. 1 t/m 4; Japan
HITACHI - Hitachi Plant Engineering & Construction Company Ltd
INSPECTIES - naar gezondheidsveiligheid. Zie safeguards voor proliferatie
JAPAN - land in Azië
KASHIWAZAKI-KARIWA - Kashiwazaki-Kariwa, Japan
KEPCO, JAPAN - kansai electric power co.'s
KERNWAPENS - kernwapens algemeen
KWEEKREACTOREN - Natrium gekoeld, huidig model
LOZINGEN LUCHT - radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht
MONJU, JAPAN - snelle kweekreactor Japan
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
ONAGAWA, JAPAN - Onagawa, Japan
ONGELUKKEN KERNCENTRALES -
OPINIE ALGEMEEN -
PERSONEELSBELEID - bedrijfsbeleid aangaande personeel zowel als breder
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
POLITIEK - beleid op het gebied van kernenergie
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren
ROKKASHO - opwerkings- en verrijkingsinstallatie in Japan (= RRP)
SLUITEN - definitief sluiten van een nucleaire installatie
TEPCO - Tokyo Electric Power Co. (niet verwarren met Tohoku EPCO)
TOHOKU EPCO - Tohoku Electric Power Co.
TOSHIBA CORPORATION - Toshiba Corporation Chiyoda-ku, Tonyo 100
VEILIGHEID REACTOR -
VEILIGHEID-ONDERZOEK -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »