Adder

Titel:

Déchets nucléaires : on en trouve partout : Les catégories de déchets nucléaires

Datum 1 januari 2005
Pagina nummer2
Tijdschrift(Reseau) Sortir du nucleaire, Lyon, France
Nr0
Aantal pagina's 1
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
FRANKRIJK - Frankrijk
LOZINGEN LUCHT - radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht
LOZINGEN WATER - radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
OPWERKING -
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO..
VERARMD URANIUM - rest produkt van verrijking

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »