Adder

Titel:

Le nucleaire aberration economique prise dans la tourmente... d'une libération..

Datum 1 december 2002
Pagina nummer11-13
TijdschriftStop Golfech, Agen (Frankrijk)
Jaargang 0
Nr42
Aantal pagina's 3
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
ATOOMTERRORISME - oa dirty bomb
BNFL - British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG)
BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
BRITISH ENERGY - engels bedrijf na privatisering
BROEIKASEFFECT - Klimaatverandering
CEA - Frankrijk: Commissariat a l'energie atomique
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
COGEMA - Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires)
EDF - Electricité de France, Paris
ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN -
ELECTRICITEIT - rol kernenergie in electriciteit
EUROPEISERING - Europeisering energie en atoomindustrie.
FRANKRIJK - Frankrijk
GESCHIEDENIS KERNENERGIE - ook installaties, landen enzo
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
HERGEBRUIK - van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc
JODIUMTABLETTEN -
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
LA HAGUE, FRANKRIJK - opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij
LOZINGEN LUCHT - radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht
LOZINGEN WATER - radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater
MARCOULE, FRANKRIJK - Marcoule, Frankrijk
ONDERHOUD EN REPARATIE - stilleggen reactor voor verbetering, veiligheid en onderhoud
ONGELUKKEN KERNCENTRALES -
ONTMANTELING - reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens
OPWERKING -
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren
PRIVATISERING - incl. liberalisering KE-ind. en/of electr. maatschappijen
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
SCHOONMAAK LOCATIES - Remediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten)
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE -
TEPCO - Tokyo Electric Power Co. (niet verwarren met Tohoku EPCO)
TSJERNOBYL-RAMP - ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4
VEILIGHEID ALGEMEEN -
VEILIGHEID REACTOR -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »