Adder

Titel:

The French are no different

Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 juni 2000
Pagina nummer18
TijdschriftThird Opinion, Sydney, Australie
Australia's independent Energy Journal
Nr0
Aantal pagina's 1
Tags: COGEMA - Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires)
FRANKRIJK - Frankrijk
ISAR (OHU) - location, Duitsland
LA HAGUE, FRANKRIJK - opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij
LOZINGEN WATER - radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »