Adder

Titel:

US energy bills advance in Congress

AuteurUX Weekly 14/4/03, NEI Nuclear Energy Overview 21/4/03
Beschrijvingkort
Datum25 april 2003
Pagina nummer
TijdschriftUranium Information Centre Weekly Digest / WNA Weekly Digest, Melbourne, Australie
Aantal pagina's 1
Tags: AANSPRAKELIJKHEID - Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
HERGEBRUIK - van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
PARLEMENT - besluit, positie, diskussie in/van....
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE -
URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO..
VERZEKERINGEN -
VS - Verenigde Staten
WATERSTOFPRODUCTIE - gebruik van KE bij productie van waterstof
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.