Adder

Titel:

Building community capacity: training and assessment of uranium impacts in ...

AuteurChris Shuey
Datum 1 september 2003
Pagina nummer6-8
TijdschriftVoices from the earth, Albuquerque (New Mexico)
Jaargang 4
Nr3
Aantal pagina's 3
Tags: AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
INHEEMSE VOLKEN - inheemse volken
ISL - In Situ Leaching, mijnbouw techniek
KOSTEN - ALGEMEEN - kosten energie algemeen
LOZINGEN WATER - radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater
ONDERWIJS - ivm kernenergie natuurlijk
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
RADON - Radon
RISICO ANALYSE -
STRALING GEVOLGEN - zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo
STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM
URANIUM ALGEMEEN - technies: isotopen, toxiciteit, etc
URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO..
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel