Adder

Titel:

Church Rock chapter. Decries NRC judge's ruling

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 december 2004
Pagina nummer2
TijdschriftVoices from the earth, Albuquerque (New Mexico)
Jaargang 5
Nr4
Aantal pagina's 1
Tags: CHURCH ROCK - Uraniummijnbouw; VS
GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit
HRI - Hydro Resources Inc.
INHEEMSE VOLKEN - inheemse volken
ISL - In Situ Leaching, mijnbouw techniek
KAART - geografische kaart met locaties en/of routes transporten
NRC - VS: Nuclear Regulatory Commission
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
RECHTZAKEN - juridische procedures (oa. van door of tegen akb)
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »