Adder

Titel:

Finding allies in the uranium fight: South Texas opposes pollution (S.T.O.P.)

AuteurMorgan, Leona
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 september 2007
Pagina nummer4-5
TijdschriftVoices from the earth, Albuquerque (New Mexico)
Jaargang 8
Nr3
Aantal pagina's 2
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
BESMETTING - Radioactieve besmetting
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
CHURCH ROCK - Uraniummijnbouw; VS
EPA - Environmental Protection Agency, USA
HRI - Hydro Resources Inc.
ILLEGALE HANDELING - door nucl. industrie; niet door actievoerders; geen handel
INHEEMSE VOLKEN - inheemse volken
RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten
SCHOONMAAK LOCATIES - Remediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten)
STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM
URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO..
URANIUM RESOURCES INC - Uranium Resources Inc (URI)
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »