Adder

Titel:

Campaigning for a nuclear weapons free world

Datum 1 mei 2005
Pagina nummer1,2,7
TijdschriftVital Signs, Washington, USA
IPPNW, USA
Jaargang 17
Nr1
Aantal pagina's 3
Tags: AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
ACTIES - Acties m.b.t.kernenergie.
CANADA - land in (Noord-) Amerika, hoofdstad: Ottawa
CONFERENTIE - incl. workshops
DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland
EU / EEG - Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap)
INDIA - land in Azië
IPPNW - International Physicians for the Prevention of Nuclear War
NPV - nucleair non-proliferatie verdrag (internationaal)
PSR - Physicians for Social Responsibility
SDI - Strategic Defense Initiative, Starwars, relatie met KE
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »