Adder

Titel:

New reactors - Speculation continues

AuteurNucleonics Week Vol 44 No.5 30th January 2003
Datum 1 februari 2003
Pagina nummer
TijdschriftWana News, Trawsfynydd
Aantal pagina's 1
Tags: AANSPRAKELIJKHEID - Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken
AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
AP-600 - AP-600 (en AP-1000) nieuw type reactoren Westinghouse
CANDU - technische informatie; hieronder valt ook PHWR
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
LOBBY BEDRIJVEN - Algemeen - over meerdere bedrijven
LOBBY CAMPAGNES - Pro-nucleaire campagnes
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
PWR - Pressurized water reactor

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.