Adder

Titel:

"We can move towards a near-zero carbon future"

Datum 1 februari 2003
Pagina nummer
TijdschriftWana News, Trawsfynydd
Aantal pagina's 1
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
BROEIKASEFFECT - Klimaatverandering
ENERGIEBELEID ALGEMEEN -
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
KERNFUSIE -
KLEINE REACTOREN - waaronder KLT-40, SMART en kleiner(bv. mobiele reactoren)
ONTMANTELING - reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens
PROLIFERATIE - verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.