Adder

Titel:

The US-Russian HEU Agreement - the Megatons to Megawatt program

AuteurUSEC, 28 June
Beschrijvingkort nieuws
Datum27 juni 2006
Pagina nummer1
TijdschriftWorld Nuclear Association News Briefing, London, UK
Jaargang 6
Nr26
Aantal pagina's 1
Tags: BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
HOOG VERRIJKT U (HEU) - brandstof proefreactoren en tevens geschikt voor k-wapens
KERNWAPENS - kernwapens algemeen
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
USEC - United States Enrichment Corporation
VERDRAGEN - (Inter-)nationale verdragen
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »