Publicatie Laka-bibliotheek:
Energie als maatschappelijk probleem

AuteurP.Ester, F.L.Leeuw
Datum1981
Classificatie 1.01.0.00/14 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Energie als maatschappelijk probleem
drs. P. Ester, drs. F. L. Leeuw

I Inleiding
Eén van de meest ingrijpende maatschappelijke vraagstukken waarmee de
wereld sedert het begin van de zeventiger jaren geconfronteerd wordt, is het
energievraagstuk. De zeer snel gestegen energieprijzen, de internationale politieke
verwikkelingen rond de oliesituatie, de hardere opstelling van de
OPEC-landen en het groeiend besefvan de eindigheid van fossiele brandstoffen
hebben ertoe geleid dat energie niet langer als een sluitpost van de nationale
economie beschouwd kan worden. Veeleer wint het idee veld dat energie
een schaars goed is, met alle economische, politieke en sociale consequenties
van dien.
Eén van de in het oog lopende kenmerken van het energievraagstuk is, dat de
gevolgen ervan zich niet beperken tot bepaalde sectoren van de samenleving,
maar vrijwel alle maatschappelijke terreinen en activiteiten doordringen. Dit
uit zich reeds in het feit dat de discussie over het energievraagstuk op talloze
niveau's en binnen velerlei maatschappelijke geledingen plaatsvindt: overheid,
politieke partijen, industrie, vakbonden, wetenschap, media, consumentenorganisaties,
kerken, milieu- en energie-actiegroepen etc. Hiermee wil overigens
niet gezegd zijn dat de aard en inhoud van deze discussie altijd even intensief
en diepgaand is. Het gaat ons primair om de constatering op zich.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.