Publicatie Laka-bibliotheek:
Elektriciteit zonder kernenergie, Overbruggingsplan

AuteurCE Delft
Datumnovember 1987
Classificatie 1.01.0.00/19 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Elektriciteit zonder kernenergie, Overbruggingsplan
CE Delft

Hierbij ontvangt U de nota "Elektriciteit zonder kernenergie".
Deze nota bevat voorstellen voor een elektriciteitsvoorziening,
waarbij geen gebruik behoeft te worden gemaakt van conventionele
kolencentrales en kernenergie.

De nota "Elektriciteit zonder kernenergie" is door het Centrum
voor Energiebesparing en schone technologie {CE) te Delft op
verzoek van en in samenwerking met de Vereniging Milieudefensie
{VMD} te Amsterdam uitgebracht ter gelegenheid van de "Aktie
Schoonstroom" van VMD. De nota is opgesteld door Sible Schone
(VMD); Hoofdstuk 1, Rene Moor (CE); Hoofdstuk 2 en 3, Jaap Jelle
Feenstra (CE); Hoofdstuk 4 en Herman Sips; bijlage 1. Het IVEM te
Groningen heeft een rekenkundige bijdrage aan deze nota geleverd.
De nota is uitgebracht in het kader van het ondersteuningsproject
"Aktie M" van het CE. Dit project biedt inhoudelijke en
technische ondersteuning bij milieuvraagstukken die samenhangen
met energie- en grondstoffengebruik. "Aktie M" biedt deze
ondersteuning aan milieu- en energie-organisaties en wordt door
het CE uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.