de Laka-catalogus

Overzicht op auteur ce-delft

datumtitelauteurcategorie
2011-06 Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparingCE Delft, Ecofys, Visser, Blom algemeen
2009-10 Duurzame electriciteitsmarkt?CE Delft, F.J.Rooijers, de Bruyn elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2008-12Externe kosten van kernenergie: hoe zwaar wegen calamiteiten? EindrapportCE Delft, M.N.Sevenster kosten
2008-10 Onderzoek SWAP-methode. Inhoudelijke evaluatie van de uitwisseling van kernenergie op het stroometiketCE Delft, Groot, Vd Vreede elektriciteit - bedrijven - atoomstroom
2006-07 Uraniumwinning, voorzieningszekerheid, milieu-effecten en mogelijke consequenties voor Nederland (afgekeurd concept VROM)CE Delft, Clingendael uranium - winning/voorraad/prijs
2005-09Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten liberalisering elek. marktCE Delft, Klooster, Schillemans elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2004-11 Milieuprofiel van stroomaanbod in NederlandM.Groot, CE Delft elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2004-04Het nucleaire landschapS.Slingerland, Rathenau Instituut, CE Delft algemeen
2001-07 Nuclear energy: The difference between costs and pricesCE Delft, M.Bles kosten
1987-11Elektriciteit zonder kernenergie, OverbruggingsplanCE Delft algemeen
1982-11Kritiek EZ weerlegdIek de Pagter, CE Delft algemeen
1982Energie. Info-pakket voor het W.E.D.-kaderCE Delft, WED opinie - brede maatschappelijke discussie