Publicatie Laka-bibliotheek:
Groei begrensd: resultaten Club van Rome- diskussie in Nederland

AuteurC.W.Schouten
Datummei 1983
Classificatie 1.01.0.00/31 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

1.1 Aanbevelingen (1973)
De Werkgroep Toekomst formuleerde in 1973 de volgende algemene
conclusies en aanbevelingen:
'Het door Meadows en zijn groep in hetRapport van de Club van
Rome geschetste beeld is voor veel kritiek vatbaar. Toch is hun werk
baanbrekend als synthese van economische en ecologische gegevens,
terwijl inderdaad ernstige knelpunten waarneembaar zijn, die gevaarlijk
zullen worden indien niet tijdig tegenmaatregelen worden
genomen. Inmiddels dient het onderzoek in de door de Club van
Rome gekozen richting voort te gaan, teneinde een betrouwbaar
beeld te krijgen.
Ten aanzien van Nederlandse maatregelen moeten twee uitersten
vermeden worden: enerzijds mag de eis van internationale coƶrdinatie
geen excuus zijn voor het nalaten van urgente maatregelen op
nationale schaal, anderzijds moet gewaakt worden tegen bevordering
van de verbrokkeling van de wereld. Tussen deze uitersten valt
zeer veel te doen. De maatregelen moeten genomen worden zonder
het verloop van de discussies over de meest wenselijke maatschappijvorm
af te wachten en na open overleg, waarbij bereidheid tot luisteren
en overleggen een maatstaf is voor het gewicht dat men toekent
aan de hier besproken problemen.'

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieƫn.