Publicatie Laka-bibliotheek:
Elektriciteit uit uranium, kolen of aardgas. Milieu en veiligheid...

AuteurECN
Datumdecember 1993
Classificatie 1.01.0.00/57 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

SAMENVATTING
In dit rapport worden drie vormen van elektriciteitsopwekking (basislast)
vergeleken onder Nederlandse condities. Deze vormen zijn uranium (LWR),
kolen (KV-STEG) en aardgas (STEG). De vergelijking heeft betrekking op
milieu- en veiligheidsaspecten, kosten en energie-analytische aspecten.
Voor alle drie opties geldt dat 'state-of-the-art' technieken zijn gekozen.
Bij normaal bedrijf blijken de risico's van elk van de drie opties (zeer) klein
te zijn. Vanuit deze optiek is er dan ook nauwelijks een voorkeur uit te
spreken voor êên van de opties. Bij kernenergie spitsen de problemen zich
toe op de zeer kleine kans op een emstig reactorongeval en op de opberging
van radio-actief afval. In beide gevallen is het risico volgens probabilistische
berekeningen (zeer) klein, maar is de publieke acceptatie een
knelpunt.
Het voornaamste milieuprobleem bij elektriciteitsopwekking met kolen of
aardgas is de uitstoot van het broeikasgas C02• Stabilisering van de
C02-uitworp door de elektriciteitsbedrijven is niet voldoende om wereldwijde
klimaatverandering te voorkomen.
Wat betreft de elektriciteitsopwekkingskosten blijken de drie opties weinig
verschil te vertonen. Mogelijke verschillen vallen binnen de onzekerheidsmarges
van investeringskosten, brandstofprijzen en dergelijke.
Het resultaat van de energie-analyse is dat het indirecte energiegebruik
relatief laag is, en wel iets hoger bij STEG dan bij LWR en KV-STEG.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.