de Laka-catalogus

Overzicht op auteur ecn

datumtitelauteurcategorie
2017-06 Propositie Energy & Health Campus EuropeECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord pallas petten - algemeen
2016-05 ECN/NRG Meerjarenverkenning 2016-2026ECN, NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2013-06 Evaluatie Derde Structuurschema elektriciteitsvoorziening. EindrapportECN, Kwink groep nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
2012-05 Kosten en baten van CO2-emissiereductie maatregelenECN, SEO, B.Daniels, B.Tieben, J.Weda, M.Hekkenberg, K.Smekens, P.Vethman ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
2010-03Kernenergie & brandstofmix; Effecten nieuwe kerncentrales na 2020ECN, Seebregts, HJM.Snoep, e.a. nieuwe kerncentrales - algemeen
2009-09Kernenergie & brandstofmix; Effecten nieuwe kerncentrales na 2020. Vertrouwelijk concept 17 september 2009ECN, Seebregts, HJM.Snoep, e.a. nieuwe kerncentrales - algemeen
2009-04ECN jaarverslag 2008: Samen werken aan een duurzame toekomstECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2006-02Potentieelverkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing tot 2020B.Daniëls, J.Farla, ECN, MNP ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
2006 2004 jaarverslag ECNECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2005-11 Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoeringECN, NRG, Seebregts, R.Jansma borssele - algemeen
2005-05ECN. The Next 50 years. Four European Energy FuturesECN, J.J.C.Brugging olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2005-05The next 50 years: Four European energy futuresJ.J.C.Bruggink, ECN ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
2005-03 Referentieramingen energie en emissies 2005-2020van Dril, Elzenga, ECN, RIVM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
2005Energie Verslag Nederland 2004: overheid en energiebeleidECN algemeen
2005Energie Verslag Nederland 2004: elektriciteits- en gasmarktECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2005Op weg naar de markt: De geschiedenis van ECN: 1976 - 2001G.Verbong, ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2004 De hardheid van de nucleaire optie in Nederland. Een onderzoek naar de doorgang van een verguisde technologieF.van Vugt, ECN algemeen
2001-10The Role of Nuclear Energy in Establishing Sustainable Energy PathsECN, IVM, Brugging, Vd Zwaan algemeen
2001-05 De kleur van stroom: milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteitECN, Greenpeace elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2001-05Jaarverslag 2000ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001 Energieverslag Nederland 2000ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2000-04Jaarverslag 1999ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2000Energie innovaties. Strategische voornemens 2001-2004ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-10CO2-reductie in binnen- of buitenland?van Dril, ECN ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1999-08Welkom bij ECN en NRG (afdelingen en telefoonnrs)ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-04Jaarverslag 1998ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-02Long-term scenarios and the role of fusion powerP.Lako, Ybema, Seebregts, ECN, RISO kernfusie - algemeen
1999-02 De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteenteJ.B.Grupa, R.Jansma, ECN afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1999Energie verslag Nederland 1999ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1998-10Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassenECN, RIVM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1998-09Onderzoek verarmd uranium vliegtuigongeval BijlmermeerECN, Nucleair Onderzoek verarmd uranium - civiel - bijlmer
1998-04Jaarverslag 1997ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1998-03 Nationale Energie Verkenningen 1995-2020 Trends en Thema’sECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1998Advanced Technologies for the reduction of nuclear wasteECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1998 Levensduurverkorting radioactief afval - optie voor de aanpak van het kernafvalprobleemECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1997-09Incogen Pre-feasibility study, Nuclear CogenerationECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-09Incogen Pre-feasibility study, Nuclear Cogeneration Summary ReportECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-09A repository design for the retrievable disposal of radioactive waste in rocksaltDodd, Heijdra, Prij, ECN afval - opslag op land (oa zout/klei)
1997-07Back-end of the HTR fuel cycleR.Schram, J.Prij, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-06 Nut en noodzaak. Notitie over opwerken van radioactief materiaalMin. EZ, ECN afval - opwerkingscontracten
1997-05Legislation covering the Decommissioning of Nuclear Installations. An overview of policies and recent developmentsDodd, Seebregts, R.Jansma, ECN ontmanteling
1997-04ECN Publikaties published in 1996ECN, van Nes, Woudstra-Zwiers olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1997-03Concept ontwerp terughaalbare berging in steenzoutHeijdra, Prij, ECN afval - opslag op land (oa zout/klei)
1997Jaarverslag 1996ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1997OR Jaarverslag 1996 ECNECN Ondernemingsraad olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1997HTR-Incogen Symposium, 16 Januari 1997ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-12ECN publicaties verschenen in 1995ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-11Inrichtings- en locatie-aspecten van een decontamineringsfaciliteit in Den HelderH.U.Staal, ECN toepassingen radionucliden - rest
1996-10Energie innovatie in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Strategisch plan 1997-2000ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-08Actieplan Bomdreiging. Bedrijfshulpverlening Onderzoekslokatie Petten (concept)ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-08Onderzoek van drie bronhoudersECN illegale handel - zwarte markt/smokkel - alg.
1996-07Welkom bij ECN (afdelingen en telefoonnummers)ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-06Technology Assessment HTR; samenvatting en conclusiesECN, C.Andriesse veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06Technology Assessment HTR; 1 - Thermodynamische potentieel van de Hoge Temperatuur ReactorECN, van Rij veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06Technology Assessment HTR; 2 - Inpasbaarheid Hoge Temperatuur Reactor in industriële processenECN, Smit, de Beer, Kok veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06Technology Assessment HTR; 3 - Economie van nieuwe concepten van de modulaire Hoge Temperatuur ReactorECN, P.Lako veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06Technology Assessment HTR; 4 - Power Upscaling of High Temperature ReactorsECN, A.van Heek veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06Technology Assessment HTR; 5 - Thorium Fueled High Temperature gas cooled ReactorsECN, Bultman veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06Technology Assessment HTR; 6 - The radiological risks associated with the thorium-fuelled HTR...ECN, Dodd, van Hienen veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06Technology Assessment HTR; 7 - Maatschappelijk draagvlak voor de introductie van de Hoge Temperatuur ReactorECN, de Ruiter veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06Technology Assessment HTR; 8 - Kernenergie en duurzame ontwikkelingECN, W.Turkenburg veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06Technology Assessment HTR; 9 - Het duurzame van de Hoge Temperatuur ReactorECN, C.Andriesse veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-04Vragen over TsjernobylECN, Bart Stam tsjernobyl - ongeluk & omgeving - algemeen
1996Energie Verslag Nederland 1995ECN algemeen
1996Jaarverslag 1995ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996Activities Report 1995ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995-12ECN Publikaties verschenen in 1994ECN allerlei - recensies - woord
1995-11Inherent veilige kenmerken van innovatieve kernreactorenJ.A.Heil, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1995-11Assessing the radiological risks associated with technologies studied in the dutch research programme for recycling actinides and fission productsD.H.Dodd, ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1995-04Economics and Market potential of the Modular High Temperature Reactor in the NetherlandsECN, P.Lako, Stoffer, Beeldman veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1995Energie Verslag Nederland 1994ECN algemeen
1995Jaarverslag 1994ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995Jaarverslag Ondernemingsraad 1994ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995Activities Report 1994ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995Een kerncentrale bouwen. Geschiedenis van de ECN. Periode 1945-1962J.Goedkoop, ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995ECN: 40 years creativity in energyECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-11Abstracts IAEA Technical Committee meeting on development status of modular HTRs and their future role. 28-30 November 1994. Hosted by ... ECNIAEA, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-10Retrievability of radioactive waste from a deep underground disposal facilityHeijdra, Bekkering, ECN afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-09Statusrapport hoge temperatuurreactorenA.I.van Heek (ECN) veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-08Publikaties verschenen in 1993ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-08Safety consequences of the release of radiation induced stored energyECN, Prij afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-07Simulation of the build-up of radiation damage in NaClECN, Soppe, Prij afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-07Calculation of design uncertainties for development of fusion reactor blankets, taking into account uncertainties in nuclear dataECN, Hogenbirk kernfusie - rest
1994-07Loss-of-Coolant and Loss-of-Flow Accidents in the SEAFP first wall/blanket cooling systemECN, Komen, Koning kernfusie - rest
1994-06Tijdschriftenlijst bib. ECN juni 1994ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-06Milieu-effectrapport Opslagloods. AanvullingECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-06Energie-aanbod en CO2-reductie in 2010/2015ECN, van Hilten, Beeldman, Kroon ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1994-06WHITE reactor integraal programmaECN, PINK veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-05Present status of intermediate ENRGY data evaluation for accelerator-based ransmutation of radioactive wasteECN, Koning afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1994-04Status report EFF/EAF projectsECN, Gruppelaar, Kopecky kernfusie - rest
1994-03ECN en de kernenergiewetECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994Sociaal, Arbo- en OR-jaarverslag 1993ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994Milieu-effectrapport OpslagloodsECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994Jaarverslag 1993ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994Activities Report 1993ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994Onderzoek bij ECNECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994LozingslimietenECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994Transmutation of long-lived fission productsECN, Abrahams afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1994Transmutation of fission products in reactors and accelerator-driven systems; critical remarksA.J.Janssen, ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1993-12Elektriciteit uit uranium, kolen of aardgas. Milieu en veiligheid...ECN algemeen
1993-11Engine Jaarplan 1993ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-10inherente veiligheid van kerncentrales: redder in nood of fopspeen?J.S. Hoogschagen, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1993-09Activities Report 1992ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-09Basissubsidieprogramma 1993ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-09Richtlijn niveau-3 PSAECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1993-07Transmutatie van kernafval - statusrapport programma RASECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1993-06Jaarverslag 1992ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-05Basissubsidieprogramma - jaarverslag 1992ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-05Jaslovske BohuniceObecny urad Jaslovske Bohunice slowakije installaties
1993-04ABC van kernenergieECN, NNS, GKN allerlei - rest
1993-03Startnotitie MER ECNECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993Energieverslag Nederland 1993ECN algemeen
1993Drastische CO2 reductie; hoe is het mogelijkP.Okken, ECN ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1993Risico's van de splijtstofcyclus - bijlagenECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1993Risico's van de splijtstofcyclusECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1992-12Straling, hoe zit dat nou?ECN straling - algemeen
1992-10Activities report 1991ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-06Basissubsidieprogramma 1992ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-05Basissubsidieprogramma - jaarverslag 1991ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-04Jaarverslag 1991ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1991-06Results of a comparison study of advanced reactorsNucon, ECN, KEMA veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1991-05Publikaties verschenen in 1990C.de Graaf, ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1991-05Safety and economics of new generations of nuclear reactorsP.Lako, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1991-04Veiligheidsaspecten van HFR-bedrijfsvoering 1989ECN olp - hfr petten
1990-05Jaarverslag 1989ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1990-05Recent Developments in reactivity initiated accidents assessmentsECN veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
1990ECN opleidingengidsECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1990Activities Report 1990ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989-08Gebruiksaanwijzing BedrijfstelefoonECN, PTT olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989-08Telefoongids ECNECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989-07Toekomstige produktiekosten van basislasteenhedenP.G.M.Boonekamp, ECN kosten
1989-06Jaarverslag 1988ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989Jaarverslag 1989 ondernemingsraad ECNECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1988-09Ernstige reactorongevallen: lozingen en storingenHeijn, Boer, ECN veiligheid - centrales - bronterm
1988-04Jaarverslag 1987ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1988Activities report 1989ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1988Ernstige reactorongevallen opnieuw bezien: Gevolgen voor de omgevingECN, Hienen, Roelofsen veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
1987-12Ernstige reactorongevallen opnieuw bezien; de brontermECN veiligheid - centrales - bronterm
1987-12Ernstige reactorongevallen opnieuw bezien; de bronterm. BijlagenECN veiligheid - centrales - bronterm
1987-09Nationale Energie Verkenningen 1987ECN algemeen
1987-04Jaarverslag 1986ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1987Technological Risk, Policy Theories and Public PerceptionHisschemöller, Midden, ECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1986-07Stralingsmetingen bij ECN na TsjernobylECN tsjernobyl - gevolgen nederland - algemeen
1986-04Jaarverslag 1985ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1985-08Onderzoek met energieECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1985-05Verbrandingsoven voor LA en MAVAG.B.Luyten, ECN dodewaard - verbrandingsoven
1985-05Jaarverslag 1984ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1985* Verwerking van radioactief afvalECN olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
1984-10Radioaktief afval in Nederland (uitgebreid verslag KIVI-symposium)KIVI, ECN afval - algemeen
1984-05Jaarverslag 1983ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1983-09De beleving van energierisico'sECN, RU Leiden opinie - peilingen
1983-06Jaarverslag 1982ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1983-04ESC Jaarverslag 1982 & algemene infoECN, ESC olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-09De berekeningswijze van de kWh-kosten van een kerncentraleN.J.Koenders, ECN kosten
1982-07Summary of Activities July 1981 - July 1982ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-06Jaarverslag 1981ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-05Studie kenmerken van bovengrondse constructie van een opbergmijn voor radioaktief afval in de NoordzeeECN afval - rest 'oplossingen'
1982-04ESC Jaarverslag 1981 & algemene infoECN, ESC olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-04De bronterm bij ernstige reactorongevallen, een kritische evaluatie van nieuwere inzichten.ECN veiligheid - centrales - bronterm
1982-04De bronterm bij ernstige reactorongevallen, een kritische evaluatie van nieuwere inzichten. deel 2: bijlagenECN veiligheid - centrales - bronterm
1982Klein vademecum voor de energie 1982ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1982* Radioactief afval verwerkingECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1981-08Resultaat van studie naar veiligheid van Canadese zwaarwater reactor CANDUKFD, ECN, KEMA veiligheid - reactoren - candu
1981-05Lasten en baten van de elektriciteitsvoorziening in Nederland (waarin: historische kosten van kernenergie)N.J.Koenders, ECN kosten
1980-04Verslag over het jaar 1979ECN dodewaard - algemeen
1979-05Jaarverslag 1978ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1977*Radioactief afval verwerkingECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1973Uraniumverrijking in NederlandKelling, Lindhout, ECN uranium - verrijking
Radioactiviteit: Meten, reinigen en opruimenECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
ECN: Verwerking van radioaktief afvalECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Energieonderzoek Centrum NederlandECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
De Lage Flux ReactorECN olp - hfr petten
Wat u moet weten bij de HFRECN olp - hfr petten
Mechanical Testing irradiated materialsECN veiligheid - algemeen
Medical Valley. Nucleaire geneeskunde in de Pettense duinenECN, Mallinckrodt Medical allerlei - nucleaire geneeskunde - medische isotopen
BrandstofcellenECN allerlei - rest

*: Geschatte datum