de Laka-catalogus

Overzicht op auteur ecn

datumtitelauteurcategorie
2017-06 Propositie Energy & Health Campus Europe ECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord pallas petten - algemeen
2016-05 ECN/NRG Meerjarenverkenning 2016-2026 ECN, NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2013-06 Evaluatie Derde Structuurschema elektriciteitsvoorziening. Eindrapport ECN, Kwink groep nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
2012-05 Kosten en baten van CO2-emissiereductie maatregelen ECN, SEO, B.Daniels, B.Tieben, J.Weda, M.Hekkenberg, K.Smekens, P.Vethman ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
2010-03 Kernenergie & brandstofmix; Effecten nieuwe kerncentrales na 2020 ECN, Seebregts, HJM.Snoep, e.a. nieuwe kerncentrales - algemeen
2009-09 Kernenergie & brandstofmix; Effecten nieuwe kerncentrales na 2020. Vertrouwelijk concept 17 september 2009 ECN, Seebregts, HJM.Snoep, e.a. nieuwe kerncentrales - algemeen
2009-04 ECN jaarverslag 2008: Samen werken aan een duurzame toekomst ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2007-09 Fact finding kernenergie Rapport SER, P.Lako, M.J.J.Scheepers, ECN, NRG opinie - maatschappelijke organisaties
2006-02 Potentieelverkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing tot 2020 B.Daniëls, J.Farla, ECN, MNP ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
2006 2004 jaarverslag ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2005-11 Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering ECN, NRG, Seebregts, R.Jansma borssele - algemeen
2005-05 ECN. The Next 50 years. Four European Energy Futures ECN, J.J.C.Brugging olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2005-05 The next 50 years: Four European energy futures J.J.C.Bruggink, ECN ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
2005-03 Referentieramingen energie en emissies 2005-2020 van Dril, Elzenga, ECN, RIVM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
2005 Energie Verslag Nederland 2004: overheid en energiebeleid ECN algemeen
2005 Energie Verslag Nederland 2004: elektriciteits- en gasmarkt ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2005 Op weg naar de markt: De geschiedenis van ECN: 1976 - 2001 G.Verbong, ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2004 De hardheid van de nucleaire optie in Nederland. Een onderzoek naar de doorgang van een verguisde technologie F.van Vugt, ECN algemeen
2003-01 Velký den v Temelin PLAGE, ECN.cz strips / beeldverhalen
2003 Ein grosser Tag in Temelin PLAGE, ECN.cz strips / beeldverhalen
2001-10 The Role of Nuclear Energy in Establishing Sustainable Energy Paths ECN, IVM, Brugging, Vd Zwaan algemeen
2001-05 De kleur van stroom: milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit ECN, Greenpeace elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2001-05 Jaarverslag 2000 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001 Energieverslag Nederland 2000 ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2000-04 Jaarverslag 1999 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2000 Energie innovaties. Strategische voornemens 2001-2004 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-10 CO2-reductie in binnen- of buitenland? van Dril, ECN ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1999-08 Welkom bij ECN en NRG (afdelingen en telefoonnrs) ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-04 Jaarverslag 1998 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-02 De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteente J.B.Grupa, R.Jansma, ECN afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1999-02 Long-term scenarios and the role of fusion power P.Lako, Ybema, Seebregts, ECN, RISO kernfusie - algemeen
1999 Energie verslag Nederland 1999 ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1998-10 Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen ECN, RIVM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1998-09 Onderzoek verarmd uranium vliegtuigongeval Bijlmermeer ECN, Nucleair Onderzoek verarmd uranium - civiel - bijlmer
1998-04 Jaarverslag 1997 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1998-03 Nationale Energie Verkenningen 1995-2020 Trends en Thema’s ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1998 Advanced Technologies for the reduction of nuclear waste ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1998 Levensduurverkorting radioactief afval - optie voor de aanpak van het kernafvalprobleem ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1997-09 Incogen Pre-feasibility study, Nuclear Cogeneration ECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-09 Incogen Pre-feasibility study, Nuclear Cogeneration Summary Report ECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-09 A repository design for the retrievable disposal of radioactive waste in rocksalt Dodd, Heijdra, Prij, ECN afval - opslag op land (oa zout/klei)
1997-07 Back-end of the HTR fuel cycle R.Schram, J.Prij, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-06 Nut en noodzaak. Notitie over opwerken van radioactief materiaal Min. EZ, ECN afval - opwerkingscontracten
1997-05 Legislation covering the Decommissioning of Nuclear Installations. An overview of policies and recent developments Dodd, Seebregts, R.Jansma, ECN ontmanteling
1997-04 ECN Publikaties published in 1996 ECN, van Nes, Woudstra-Zwiers olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1997-03 Concept ontwerp terughaalbare berging in steenzout Heijdra, Prij, ECN afval - opslag op land (oa zout/klei)
1997 Jaarverslag 1996 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1997 OR Jaarverslag 1996 ECN ECN Ondernemingsraad olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1997 HTR-Incogen Symposium, 16 Januari 1997 ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-12 ECN publicaties verschenen in 1995 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-11 Inrichtings- en locatie-aspecten van een decontamineringsfaciliteit in Den Helder H.U.Staal, ECN toepassingen radionucliden - rest
1996-10 Energie innovatie in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Strategisch plan 1997-2000 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-08 Actieplan Bomdreiging. Bedrijfshulpverlening Onderzoekslokatie Petten (concept) ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-08 Onderzoek van drie bronhouders ECN illegale handel - zwarte markt/smokkel - alg.
1996-07 Welkom bij ECN (afdelingen en telefoonnummers) ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-06 Technology Assessment HTR; samenvatting en conclusies ECN, C.Andriesse veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 1 - Thermodynamische potentieel van de Hoge Temperatuur Reactor ECN, van Rij veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 2 - Inpasbaarheid Hoge Temperatuur Reactor in industriële processen ECN, Smit, de Beer, Kok veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 3 - Economie van nieuwe concepten van de modulaire Hoge Temperatuur Reactor ECN, P.Lako veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 4 - Power Upscaling of High Temperature Reactors ECN, A.van Heek veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 5 - Thorium Fueled High Temperature gas cooled Reactors ECN, Bultman veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 6 - The radiological risks associated with the thorium-fuelled HTR... ECN, Dodd, van Hienen veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 7 - Maatschappelijk draagvlak voor de introductie van de Hoge Temperatuur Reactor ECN, de Ruiter veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 8 - Kernenergie en duurzame ontwikkeling ECN, W.Turkenburg veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 9 - Het duurzame van de Hoge Temperatuur Reactor ECN, C.Andriesse veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-04 Vragen over Tsjernobyl ECN, Bart Stam tsjernobyl - ongeluk & omgeving - algemeen
1996 Energie Verslag Nederland 1995 ECN algemeen
1996 Jaarverslag 1995 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996 Activities Report 1995 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995-12 ECN Publikaties verschenen in 1994 ECN allerlei - recensies - woord
1995-11 Inherent veilige kenmerken van innovatieve kernreactoren J.A.Heil, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1995-11 Assessing the radiological risks associated with technologies studied in the dutch research programme for recycling actinides and fission products D.H.Dodd, ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1995-04 Economics and Market potential of the Modular High Temperature Reactor in the Netherlands ECN, P.Lako, Stoffer, Beeldman veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1995 Energie Verslag Nederland 1994 ECN algemeen
1995 Jaarverslag 1994 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995 Jaarverslag Ondernemingsraad 1994 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995 Activities Report 1994 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995 Een kernreactor bouwen: Geschiedenis van de stichting ECN. Periode 1945-1962 J.Goedkoop, ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995 ECN: 40 years creativity in energy ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-11 Abstracts IAEA Technical Committee meeting on development status of modular HTRs and their future role. 28-30 November 1994. Hosted by ... ECN IAEA, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-10 Retrievability of radioactive waste from a deep underground disposal facility Heijdra, Bekkering, ECN afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-09 Statusrapport hoge temperatuurreactoren A.I.van Heek (ECN) veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-08 Publikaties verschenen in 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-08 Safety consequences of the release of radiation induced stored energy ECN, Prij afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-07 Simulation of the build-up of radiation damage in NaCl ECN, Soppe, Prij afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-07 Calculation of design uncertainties for development of fusion reactor blankets, taking into account uncertainties in nuclear data ECN, Hogenbirk kernfusie - rest
1994-07 Loss-of-Coolant and Loss-of-Flow Accidents in the SEAFP first wall/blanket cooling system ECN, Komen, Koning kernfusie - rest
1994-06 Tijdschriftenlijst bib. ECN juni 1994 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-06 Milieu-effectrapport Opslagloods. Aanvulling ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-06 Energie-aanbod en CO2-reductie in 2010/2015 ECN, van Hilten, Beeldman, Kroon ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1994-06 WHITE reactor integraal programma ECN, PINK veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-05 Present status of intermediate ENRGY data evaluation for accelerator-based ransmutation of radioactive waste ECN, Koning afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1994-04 Status report EFF/EAF projects ECN, Gruppelaar, Kopecky kernfusie - rest
1994-03 ECN en de kernenergiewet ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994 Sociaal, Arbo- en OR-jaarverslag 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994 Milieu-effectrapport Opslagloods ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994 Jaarverslag 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994 Activities Report 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994 Onderzoek bij ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994 Lozingslimieten ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994 Transmutation of long-lived fission products ECN, Abrahams afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1994 Transmutation of fission products in reactors and accelerator-driven systems; critical remarks A.J.Janssen, ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1993-12 Elektriciteit uit uranium, kolen of aardgas. Milieu en veiligheid... ECN algemeen
1993-11 Engine Jaarplan 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-10 inherente veiligheid van kerncentrales: redder in nood of fopspeen? J.S. Hoogschagen, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1993-09 Activities Report 1992 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-09 Basissubsidieprogramma 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-09 Richtlijn niveau-3 PSA ECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1993-07 Transmutatie van kernafval - statusrapport programma RAS ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1993-06 Jaarverslag 1992 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-05 Basissubsidieprogramma - jaarverslag 1992 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-05 Jaslovske Bohunice Obecny urad Jaslovske Bohunice slowakije installaties
1993-04 ABC van kernenergie ECN, NNS, GKN allerlei - rest
1993-03 Startnotitie MER ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993 Energieverslag Nederland 1993 ECN algemeen
1993 Drastische CO2 reductie; hoe is het mogelijk P.Okken, ECN ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1993 Risico's van de splijtstofcyclus - bijlagen ECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1993 Risico's van de splijtstofcyclus ECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1992-12 Straling, hoe zit dat nou? ECN straling - algemeen
1992-10 Activities report 1991 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-06 Basissubsidieprogramma 1992 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-05 Basissubsidieprogramma - jaarverslag 1991 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-04 Jaarverslag 1991 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1991-06 Results of a comparison study of advanced reactors Nucon, ECN, KEMA veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1991-05 Publikaties verschenen in 1990 C.de Graaf, ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1991-05 Safety and economics of new generations of nuclear reactors P.Lako, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1991-04 Veiligheidsaspecten van HFR-bedrijfsvoering 1989 ECN olp - hfr petten
1990-05 Jaarverslag 1989 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1990-05 Recent Developments in reactivity initiated accidents assessments ECN veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
1990 ECN opleidingengids ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1990 Activities Report 1990 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989-08 Gebruiksaanwijzing Bedrijfstelefoon ECN, PTT olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989-08 Telefoongids ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989-07 Toekomstige produktiekosten van basislasteenheden P.G.M.Boonekamp, ECN kosten
1989-06 Jaarverslag 1988 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989 Jaarverslag 1989 ondernemingsraad ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1988-09 Ernstige reactorongevallen: lozingen en storingen Heijn, Boer, ECN veiligheid - centrales - bronterm
1988-04 Jaarverslag 1987 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1988 Activities report 1989 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1988 Ernstige reactorongevallen opnieuw bezien: Gevolgen voor de omgeving ECN, Hienen, Roelofsen veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
1987-12 Ernstige reactorongevallen opnieuw bezien; de bronterm ECN veiligheid - centrales - bronterm
1987-12 Ernstige reactorongevallen opnieuw bezien; de bronterm. Bijlagen ECN veiligheid - centrales - bronterm
1987-09 Nationale Energie Verkenningen 1987 ECN algemeen
1987-04 Jaarverslag 1986 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1987 Technological Risk, Policy Theories and Public Perception Hisschemöller, Midden, ECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1986-07 Stralingsmetingen bij ECN na Tsjernobyl ECN tsjernobyl - gevolgen nederland - algemeen
1986-04 Jaarverslag 1985 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1985-08 Onderzoek met energie ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1985-05 Jaarverslag 1984 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1985-03 Verbrandingsovens voor laag- en middelradioactief afval G.B.Luyten, ECN dodewaard - verbrandingsoven
1985* De Lage Flux Reactor ECN olp - hfr petten
1985* Wat u moet weten bij de HFR ECN olp - hfr petten
1985* Verwerking van radioactief afval ECN olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
1984-10 Radioaktief afval in Nederland (uitgebreid verslag KIVI-symposium) KIVI, ECN afval - algemeen
1984-06 Mogelijkheden van interimopslag in Nederland van bestraalde splijtstofelementen en kernsplijtingsafval MINSK, KEMA, ECN afval - opslag op land - locatiekeuze
1984-05 Jaarverslag 1983 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1984* Radioactiviteit: Meten, reinigen en opruimen ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1984* ECN: Verwerking van radioaktief afval ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1983-09 De beleving van energierisico's ECN, RU Leiden opinie - peilingen
1983-06 Jaarverslag 1982 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1983-04 ESC Jaarverslag 1982 & algemene info ECN, ESC olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-09 De berekeningswijze van de kWh-kosten van een kerncentrale N.J.Koenders, ECN kosten
1982-07 Summary of Activities July 1981 - July 1982 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-06 Jaarverslag 1981 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-05 Studie kenmerken van bovengrondse constructie van een opbergmijn voor radioaktief afval in de Noordzee ECN afval - rest 'oplossingen'
1982-04 ESC Jaarverslag 1981 & algemene info ECN, ESC olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-04 De bronterm bij ernstige reactorongevallen, een kritische evaluatie van nieuwere inzichten. ECN veiligheid - centrales - bronterm
1982-04 De bronterm bij ernstige reactorongevallen, een kritische evaluatie van nieuwere inzichten. deel 2: bijlagen ECN veiligheid - centrales - bronterm
1982-02 De Kosten van Elektriciteit uit Kernenergie N.J.Koenders, ECN kosten
1982 Klein vademecum voor de energie 1982 ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1982* Radioactief afval verwerking ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1981-08 Resultaat van studie naar veiligheid van Canadese zwaarwater reactor CANDU KFD, ECN, KEMA veiligheid - reactoren - candu
1981-05 Lasten en baten van de elektriciteitsvoorziening in Nederland (waarin: historische kosten van kernenergie) N.J.Koenders, ECN kosten
1980-04 Verslag over het jaar 1979 ECN dodewaard - algemeen
1979-05 Jaarverslag 1978 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1977* Radioactief afval verwerking ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1977* Energieonderzoek Centrum Nederland ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1976-12 Geologic Waste Disposal Program to be carried out in the Netherlands Rijks Geologische Dienst, ECN afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1973 Uraniumverrijking in Nederland Kelling, Lindhout, ECN uranium - verrijking
Mechanical Testing irradiated materials ECN veiligheid - algemeen
Medical Valley. Nucleaire geneeskunde in de Pettense duinen ECN, Mallinckrodt Medical allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
Brandstofcellen ECN allerlei - rest

*: Geschatte datum