Publicatie Laka-bibliotheek:
Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 2000

AuteurMin. VROM, KFD
1-01-0-03-21.pdf
Datumjuni 2001
Classificatie 1.01.0.03/21 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
                                                                   DGMlIMHlKFD (IPC 682)
                                                                   Postbus 30945
                                                                   2500 GX Den Haag
                                                                   Tel: 070-339 3888
                                                                   Fax: 070-339 1887
Directoraat-Generaal Milieubeheer                                          De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie
Inspectie Milieuhygiëne                                               voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Kernfysische Dienst                                                 Milieubeheer van de Tweede Kamer
                                                          Postbus 20018
                                                          2500 EA DEN HAAG
Uw kenmerk                      Uw brief                        Kenmerk            Datum

                                                       EMUInCFD/070601007L
                                                                        1 2 JUNI 2001
Onderwerp

Het functioneren van de Nederlandse n