de Laka-catalogus

Overzicht op auteur min-vrom

datumtitelauteurcategorie
2011-09 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010Min. VROM, KFD ongelukken
2011-08 Responsplan: Nationaal Plan KenongevallenbestrijdingMin. VROM, KFD rampenplannen
2011-03 Beoordelingsrapport veiligheidstechnische onderbouwing behorende bij de aanvraag Brandstofdiversificatie KCBMin. VROM, KFD, Versteeg, v Leeuwen borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2010-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009Min. VROM, KFD ongelukken
2010-06 Samenvatting zienswijzen en adviezen Tweede Kerncentrale BorsseleMin. VROM borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2010-06 Richtlijnen milieueffectrapport Tweede Kerncentrale BorsseleMin. VROM borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2010-06 Samenvatting zienswijzen en adviezen Onderzoeksreactor PallasMin. VROM pallas petten - vergunningsprocedures
2010-06 Richtlijnen Milieueffectrapport: Nieuwe onderzoeksreactor ’Pallas’Min. VROM pallas petten - vergunningsprocedures
2009-11Eindrapportage kwantitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergieSmart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-11Publieksperceptie kernenergie. Samenvatting Onderzoek naar draagvlak.Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-11Eindrapportage kwalitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergieSmart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-10 Verslag informatiebijeekomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e KCMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2009-08Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissingMin. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
2009-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2008KFD, Min. VROM ongelukken
2009-07 Q and A’s Startnotitie Delta: versie 23 juli 2009Min. VROM borssele ii - pzem/delta - algemeen
2009-06 Beschikking tav behandeling bezwaar Pettemerduinen-Kernreactor-VrijMin. VROM olp - hfr petten
2009-03 Veertig jaar nucleair toezicht (Kernfysische Dienst)Min. VROM, KFD algemeen
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissingMin. VROM, Min. EZ nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
2009-02Derde structuurschema electiciteitsvoorziening PKB deel 2: Reacties op de onwerp Planologische KernbeslissingMin. EZ, Min. VROM opinie - maatschappelijke organisaties
2009-02 Beschikking t.b.v. Hoge Flux Reactor aan NRG v.o.f.Min. VROM, Min. EZ olp - hfr petten
2009-02 Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRAMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW transporten - nederland - van/naar opwerkingsfabrieken/opslag
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …)Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2008-12 Het medisch gebruik van radioisotopen tot 2025. Een toekomstverkenningMin. VROM, Technopolis group olp - hfr petten
2008-10 Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunitMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National ReportMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - algemeen
2008-04 Convention on nuclear safety. Fourth review meetingMin. VROM algemeen
2008 Signalen met betrekking tot radioactieve stoffen en straling 2006 2007Min. VROM toepassingen radionucliden - rest
2008 Storingsrapportage 2007. Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties in 2007KFD, Min. VROM ongelukken
2007-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2006 (Storingsrapportage 2006)KFD, Min. VROM ongelukken
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.)Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn - export vu rusland
2006-09 Randvoorwaarden voor nieuwe kerncentralesVan Geel, Min. VROM nieuwe kerncentrales - algemeen
2006-09Preconditions for new nuclear power plants (translation)Van Geel, Min. VROM nieuwe kerncentrales - algemeen
2006-06 Convenant Kerncentrale BorsseleEPZ, Min. VROM, Delta, Essent borssele - algemeen
2006-06 Borssele Nuclear Power Plant ConvenantEPZ, Delta, Essent, Min. VROM borssele - algemeen
2006-05 Nucleaire installaties in Nederland. Rapportage 2005KFD, Min. VROM ongelukken
2006-04 Financiële Zekerheidstelling KernenergiewetMin. VROM, KPMG, NRG aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2005-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2004 (Storingsrapportage 2004)KFD, Min. VROM ongelukken
2005 “Bedrijfsduur kerncentrale Borssele”: Notitie over aspecten die een rol spelen bij de besluitvorming over de bedrijfsduur van de kerncentrale BorsseleMin. VROM borssele - algemeen
2004-12Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen: beknopte versieMin. VROM, Energieraad ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
2004-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2003 (Storingsrapportage 2003)Min. VROM, KFD ongelukken
2004-06Meten moet! Handhaving van de kernenergiewet bij schrootverwerkende bedrijven in 2002 en 2003Min. VROM, W.J.Altena toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2004-02Kernenergiewet-vergunning … (verhoging van de verrijkingscapaciteit)Min. VROM urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2003-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2002Min. VROM, KFD ongelukken
2003-04 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management - Report of the NetherlandsMin. VROM, Min. EZ, Min. Buitenlandse Zaken afval - algemeen
2003-03Incidenten met radioactieve stoffen in 2001 en 2002Min. VROM toepassingen radionucliden - rest
2003-03Incidenten met radioactieve stoffen in 2001 en 2002Min. VROM toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2003-02 Medische isotopen en de Hoge Flux Reactor in PettenMin. Vrom, Min. VWS, Min. EZ, NVNG pallas petten - algemeen
2003 Besluit detectie radioactief besmet schroot per 1-1-03 van krachtMin. VROM toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2002-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en bij de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2001Min. VROM, KFD ongelukken
2002Opslag en vervoer. Handhaving Kernenergiewet bij opslag tijdens vervoer van radioactieve stoffen in de periode 2000-2001A.C.Koolwijk, Min. VROM, KFD transporten - nederland - algemeen
2001-08 Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG PettenMin. VROM, Min. EZ, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 2000Min. VROM, KFD ongelukken
2001-02Incidenten met Radioactieve stoffen in 1999 en 2000Min. VROM toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2000-10Incidenten met radioactieve (afval)stoffen in 1996. 97 en 98. Doelgroep en Risicoanalyse van schrootverwerkende bedrijvenMin. VROM toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2000-07 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 1999Min. VROM, KFD ongelukken
1999-06Uitvoeringsnota klimaatbeleid - deel 1Min. VROM algemeen
1999-06Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. I: Binnenlandse MaatregelenMin. VROM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1998-06 Inrichtingvergunning CovraMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra - vergunningen/procedures
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra - vergunningen/procedures
1994-08 Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1994-04'Inherente veiligheid' in perspectiefMin. VROM veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1993-12Beleidsstandpunten stralingshygiene tbv vergunningverlening deel: Reguliere toepassingenMin. VROM, SVS aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1993-12De EnergiemonitorMin. VROM opinie - peilingen
1993-08Landelijk handhavingsproject: Inspectieprogramma Stralingsbescherming Kernenergiewet 1991-1992Min. VROM aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1993-08Beleidsstanpunt Radon (Concept)Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1993-04Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afvalMin. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1993-04Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62)Min. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1992-12Straling en kerncentralesMin. VROM rampenplannen
1992-10Het radiologische risico bij elektriciteitsopwekking met fossiele brandstoffenMin. VROM straling - gevolgen - rest
1992-07Richtlijnen MER Urenco te AlmeloMin. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1992-05Stralingsbelasting van leden van de bevolking als gevolg van medische toepassing van radiofarmaca: consequenties voor ontslagcriteriaH.Beekhuis, Min. VROM allerlei - nucleaire geneeskunde - medische isotopen
1992-02 Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1992Kernongevallenbestrijding, rapportagemin. VROM rampenplannen
1991-12Ondergrondse berging van onverwerkbaar afvalMin. VROM afval - opslag op land - lokatiekeuze
1991-11Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen?Min. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1991-09Opberging van afval in diepe ondergrond?Min. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1990-12Positieve & negatieve effecten stralingsbelasting doorgebruik secundaire grondstoffen in bouwproduktenMin. VROM, Winder straling - radon/achtergrondstraling
1990-12Normstelling ioniserende straling voor bouwproduktenMin. VROM, Ackers straling - radon/achtergrondstraling
1990-12Achtergrondstraling op de voorgrondMin. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1990-09Natuurlijke radioactiviteit in voedselMin. VROM, van Dijk straling - radon/achtergrondstraling
1990-08Gevolgen lozingen bij normaal bedrijf nederlandse kerninstallatiesMin. VROM, Hienen straling - gevolgen - rond installaties
1990-03Omgaan met risico's- Normstelling ioniserende straling voor arbeid en milieuMin. VROM, Min. Sociale Zaken straling - normen
1989-09Methodiek bepaling toegevoegde stralingsdoses als gevolg van toepassen in woningen van bouwmaterialen met verhoogdgehalte natuurlijke radioactiviteitJ.G.Ackers, Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1989-09De geschatte stralingsbelasting in Nederland in 1987Min. VROM straling - gevolgen - rest
1989-08Publieksoordelen over kernenergie/KolenMin. VROM, Midden, Verplanken opinie - peilingen
1989-05Ontwerpbeschikking aanvraag vergunningMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1989-04De bestuurlijke vormgeving van besluitvorming over bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland in licht van maatschappelijke acceptatieMin. VROM nieuwe kerncentrales - algemeen
1989-02Kernongevallenbestrijding: Nota en Nationaal PlanMin. VROM rampenplannen
1989Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. (Adaptation of IAEA Codes SS 50-C-D)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. Adaption of IAEA Codes 50-C-D (Rev. 1)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant operation. Adaption of IAEA Codes Safety 50-C-O (Rev. 1)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989Nucleaire veiligheidsregels. Hoofdregel Kwaliteitsborging voor de veiligheid van kerncentrales. Bewerking van IAEA Codes Safety Series 50-c-QA (Rev. 1)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989Straling vanuit bouwmaterialen normen voor betonMin. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1989Schatting van de radiologische consequenties van lozingen veroorzaakt door niet nucleaire industriele processenMin. VROM straling - gevolgen - rond installaties
1988-12Financieel-economische risicolimietMin. VROM aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1988-12MilieukwaliteitseisenMin. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1988-12Verantwoordingssysteem ALARA/optimalisatieMin. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1988-12SynergismeMin. VROM, Van Bekkum straling - gevolgen - rest
1988-12Gezondheidsschade mensMin. VROM straling - gevolgen - rest
1988-12Gezondheid planten, dieren en ecosystemenMin. VROM straling - gevolgen - rest
1988-12Mogelijke aantasting van de geestelijke gezondheid i.v.m.blootstelling aan ioniserende stralingMin. VROM straling - gevolgen - rest
1988-07Schatting van de radiologische consequenties van lozingen veroorzaakt door niet-nucleaire industriële processen in NederlandMin. VROM toepassingen radionucliden - rest
1988-06Evaluatie van het vergunningstelsel en de aangifteregeling van de kernenergiewet (EVAK): EindrapportMin. VROM aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1988-03Alarmregeling kerncentrale EmslandMin. VROM duitsland - lingen kke-ii emsland
1988Voorlichting over straling 12Min. VROM straling - algemeen
1988Milieu-EffectRapportage, effectvoorspelling IX stralingMin. VROM straling - algemeen
1988A preliminary survey of radiation protection standards and principles. Volume I: an international comparisonMin. VROM straling - normen
1988Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in het biologisch milieu in Nederland 1986Min. VROM straling - gevolgen - rest
1987-12verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afvalMin. VROM, TOR afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1987-12inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de...Min. VROM, TOR afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1987-09 Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR)Min. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1987-05Straling. Opvattingen en toepassingenMin. VROM straling - algemeen
1987-04Systeembeschrijving informatie- en rekensysteem ten behoeve van rampbestrijdingMin. VROM rampenplannen
1987-04Model voor concentratie- en belastingberekening t.b.v. ongevallen met gevaarlijke stoffenMin. VROM veiligheid - centrales - bronterm
1987-04Dosisconversiefactoren, reductiefactoren en letselcriteria voor radioactieve stoffenMin. VROM, Min. BZ straling - radon/achtergrondstraling
1987-04Netherlands contribution to the EC project: Benchmark exercise on dose estimation in a regulatory contextMin. VROM straling - gevolgen - rest
1986-11Invloed van lozingen radioactieve stoffen door nucleaire installaties op bossterfteStoutjesdijk, Min. VROM ke & zure regen (bossterfte)
1986-09Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in biosfeer 1985Min. VROM straling - gevolgen - rest
1986-09Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in het biologisch milieu in Nederland 1985Min. VROM straling - gevolgen - rest
1986-06Richtlijnen lokatiegebonden MERMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1986-06Ventilatie- en infiltratiemetingen in een woning i.v.m.radonproblematiekDe Gids, Phaff, Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1986Radioactiviteit van vliegas in het milieu en de daaruitvoortvloeiende stralingsbelastingMin. VROM straling - gevolgen - rest
1985-11Kiezen van lokaties voor gevaarlijk (radioactief) afvalMin. VROM afval - opslag op land - lokatiekeuze
1985-11Stralingsbelasting avn de bevolking t.g.v. natuurlijke gammabronnenMin. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1985-11Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen en grondsoortenMin. VROM, Min. EZ straling - radon/achtergrondstraling
1985-11Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed bouwmateriaal en grondMin. VROM, Min. EZ straling - radon/achtergrondstraling
1985-11Overzicht en monstername van bouwstoffen die bestemd zijn voor de bouw van woningen in NederlandMin. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1985-11Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenlandMin. VROM, Min. EZ straling - gevolgen - rest
1985-08Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch Diep: Verspreiding en accumulatie van regulier geloosd radioactief materiaal in het natte milieuMin. VROM rampenplannen
1985-07Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afvalMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - opslag op land - lokatiekeuze
1985-05Natuurlijke achtergrondstraling in Nederland deel 1: vrije-veldmetingenPEO, Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1985-04Inspraakpakket voor MER opslag en verwerkingsbedrijf voor radioaktief afvalMin. VROM covra - vergunningen/procedures
1985Plaats voor 'n kerncentrale? PKB mapMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1985Brief nav statuten COVRAWinsemius, min. VROM covra - algemeen
1985Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in biosfeer 1984Min. VROM straling - gevolgen - rest
1985Verbrandingsoven voor laag- en middelradioactief afvalMin. VROM afval - rest 'oplossingen'
1984-09Straling. Indicatief Meerjaren Programma Straling 85-89Min. VROM algemeen
1984-09 Radioactive waste policy in the Netherlandsmin. VROM afval - algemeen
1984-09Straling IMP 1985-1989Min. VROM straling - normen
1984-04 Nota Radioactief AfvalMin. VROM afval - algemeen
1984De ruimtelijke inpasbaarheid van enige energieoptiesMin. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1984Metingen radioactiviteit en xenobiotische stoffen in het biologisch milieu 1983Min. VROM straling - gevolgen - rest
1983-07De beleving van energie-risico'sMin. VROM veiligheid - risico-analyses & -beleving
1983-03Rectificatie bekendmaking van beschikking op aanvraag ECN (LFR)Min. VROM olp - hfr petten
1982-12Over radioactief afval. InformatieMin. VROM afval - opslag op land - algemeen
1982-06Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer. In Nederland verrichte metingen 1981Min. VROM straling - gevolgen - rest
1982-04Kerncentrales en woningbouwMin. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1982-02Kanttekeningen bij Nota energiebeleid 3: Brandstofinzet centralesMin. VROM algemeen
1982Metingen van xenobiotische stoffen in het biologische milieu 78/79Min. VROM straling - gevolgen - rest
1981-04Koninklijk besluit over uitbreidingMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1981-04Radioaktief afval gedumptMin. VROM afval - algemeen
1981-04Radioaktief afval gedumpt...Min. VROM afval - dumpen in zee
1980-05Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1980-02Radio-actief afval op het KEMA-terreinMin. VROM kema - afval
1980Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer. In Nederland verrichte metingen in 1979Min. VROM straling - gevolgen - rest
1979-05Splijtstofelementen opslag AhausMin. VROM duitsland - ahaus - algemeen
1978-09Kerncentrales en Volksgezondheid (aanvullend advies van de Gezondheidsraad)Min. VROM veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
1977-03Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEVMin. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1977-02Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemenMin. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1975Kerncentrales en volksgezondheidMin. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1974Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer. In Nederland verrichte metingenMin. VROM straling - gevolgen - rest
Umgang mit StrahlenrisikenMin. VROM straling - normen