Publicatie Laka-bibliotheek:
Basisdemokratie, een overlijdensbericht....?

AuteurGera, Barry, Ruud
1-01-2-10-07.pdf
Datumapril 1982
Classificatie 1.01.2.10/07 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

BASISDEMOKRATIE: EEN OVERLIJDENSBERICHT...?
Nijmegen/Arnhem, mei 1982
Gera van der Bruggen
Barry de Vries
Ruud Bökkerink

INLEIDING
Voor je ligt een brosjure over basisdemokratie. Er staan een aantal
artikelen in over uiteenlopende onderwerpen rond dat tema. Ze zijn
tot stand gekomen tijdens een aantal diskussieavonden die vijf mensen
gehouden hebben op basis van hun ervaringen en inzichten. Tijdens
die bijeenkomsten stonden steeds konsepten van artikelen ter diskussie.
We vonden het belangrijk om te proberen over basisdemokratie
wat op papier te zetten en daarmee de diskussie aan te zwengelen. Immers,
alweer zo'n twee jaar geleden werden de eerste voorstellen uitgewerkt
en besproken tijdens een pinksterkamp die geleid hebben tot
akties en aktiviteiten van een beweging die zichzelf basisdemokraties
noemt. De vele akties, aktiviteiten en overlegsituaties hebben echter
geleerd dat er wat betreft de interpretaties van het begrip basisdemokratie
even zovele varianten waren. Dat leidde vaak tot verwarring en
botsingen tussen basisgroepen onderling en tussen basisgroepen en politieke
organisaties. Naast het waanzinnige politiegeweld en de dreigingen
van de kant van ekstreem rechts, was het een van de oorzaken
van het mislukken van de laatste blokkade aktie, en was het de belangrijkste
oorzaak van het slechte verloop van de eerste aktie in Dodewaard
in 1980.
Basisdemokratie wordt op uiteenlopende manieren opgevat: als een besluitvormingsmodel,
een organisatiemodel, een mobilisatiemodel of een
andere manier van leven; over een van de centrale begrippen in de basisdemokratie,
namelijk autonomie, lopen de meningen verregaand uiteen.
Vanuit die verschillende opvattingen denken en praten mensen met
elkaar, en ontstaan er de nodige misverstanden. De omslag van deze
brosjure, althans de voorkant, geeft weer dat degenen die deze brosjure
samengesteld hebben niet al te optimisties zijn over de kansen
van het model. Toch, zo blijkt aan de achterkant, is niet alle hoop
verloren. Voorwaarde voor een bloeiende toekomst voor de basisdemo-·
kratiese beweging is dan wel dat er een aantal stevige diskussies gevoerd
worden over de grondslagen van die beweging, zodat er over de
uitgangspunten van die beweging wat meer duidelijkheid komt. Dat is
dan ook het motief voor deze brosjure geweest. In de brosjure zullen.
dingen aan de orde komen als recht op verzet, beslu1tvorming en konsensus,
autonomie, geweld, grote en kleine akties, wat is een basisgroep
enzovoorts.