Publicatie Laka-bibliotheek:
Dodewaard gaat dicht. Winteroffensief 82

AuteurStroomgroep Nijmegen
1-01-2-10-37.pdf
Datumjanuari 1982
Classificatie 1.01.2.10/37 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

Dodewaard gaat dicht
Winteroffensief 82
Stroomgroep Nijmegen
januari 1982

De Dodewaardaktieweek ligt alweer zo'n drie maanden achter ons. In deze 
maanden hebben wij als Stroomgroep Nijmegen een reeks diskussies gevoerd over 
de afgelopen Dodewaardaktie, de B.M.D. en de energiepolitiek. Deze diskussies 
hebben geleid tot een aantal ideeën over de toekomst van de strijd tegen 
kernenergie en voor een andere demokratiese en miljeuvriendelijke 
energiepolitiek.

Deze ideeën willen we graag op het Nijmeegs en Landelijk Overleg ter diskussie 
stellen. 
Het stuk bestaat uit vier delen. We beginnen met een verslag van onze 
evaluatie van de afgelopen aktie. Ten tweede gaan we in op de B.M.D. 
Vanuit de diskussies die in het verleden gespeeld hebben en de stand van 
zaken op dit moment formuleren we een aantal vragen, waarover we willen praten. 
Ten derde gaan we kort in op een aantal strijdpunten die in onze ogen nauw 
verbonden zijn met de kernenergieproblematiek en die wij willen ondersteunen:
het verzet tegen de aardgasprijsverhogingen, de kolenproblematiek, de 
chemiese vervuiling en het verzet tegen kernwapens. We eindigen dit verhaal 
met een konkreet voorstel aan de Dodewaard gaat dicht beweging.

De laatste Dodewaardaktie heeft heel veel vragen opgeroepen over de
feitelijke gebeurtenissen en over hoe we verder kunnen. De belangrijkste
vragen, die ook in het Nijmeegs overleg aan de orde zijn geweest,
luiden als volgt:
1. In hoeverre is de blokkade effektief geweest? Is met deze aktie de
sluiting van de centrale dichterbij gebracht? Zijn onze achterliggende
ideeën over basisdemokratie en recht op verzet verdiept
en meer naar buiten gekomen?
2. Blijven we doorgaan met deze aktievorm? Blijft Dodewaard een
speerpunt in onze akties?
3. Hoe verklaar je het waanzinnige politiegeweld en het optreden van
rechtse knokploegen?
4. De in het landelijk overleg vó6r en tijdens de aktie genomen
besluiten bleken in de praktijk niet door eenieder gedragen te
worden. Wat zijn daarvan de oorzaken en meer in het algemeen wat is
basisdemokratie en wat is de waarde erva.n vanuit het oogpunt van de
vorming van een tegenmacht?

Over al deze vragen is in de stroomgroep en ook in het Nijmeegs overleg
veel gesproken. Heel in het kort geven wij hieronder weer wat er bij
ons in deze diskussies naar voren is gekomen.