Publicatie Laka-bibliotheek:
Een reus op lemen voeten? Een onderzoek naar successtrategieën van de Nederlandse Milieubeweging

AuteurPeter vd Graaf
1-01-2-10-28.pdf
Datumdecember 1998
Classificatie 1.01.2.10/28 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Opmerking Gedeeltelijk gedigitaliseerd: hoofdstukken over antikernenergiebeweging
Voorkant

Uit de publicatie:

Een reus op lemen voeten?
Een onderzoek naar successtrategieën van de
Nederlandse Milieubeweging
Peter van der Graaf
Afstudeerscriptie voor de:
Universiteit van Utrecht,
Faculteit der Sociale Wetenschappen,
Vakgroep Sociologie,
Utrecht, december 1998

VOORWOORD
De voor u liggende scriptie is een poging tot synthese tussen verschillende terreinen 
binnen het vakgebied van de sociologie. waarin ik met deze scriptie afstudeer. 
Allereerst een synthese tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek: tussen zogenaamde 
'kwantitatief-toetsende~ en 'interpretatief-explorerende' wetenschappers. Tussen beide 
disciplines woedt een heuse stammenstrijd, terwijl beide benaderingen naar mijn mening 
van elkaar zouden kunnen profiteren. Een manier waarop dat kan wil ik in deze scriptie 
laten zien.
Daarnaast is deze scriptie een synthese tussen universiteiten: een co-productie tussen 
de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht Het onderzoek in deze scriptie 
is een vervolg op een internationaal longitudinaal onderzoek uit Amsterdam naar nieuwe 
sociale bewegingen in vier Europese landen en vormt de afsluiting van mijn opleiding 
tot sociologisch onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Elke universiteit heeft zijn 
eigen specialisatie en bijbehorende gezichtspunten. Het beste zicht ontstaat volgens 
mij door meerdere brillen op te zetten.
Tenslotte is deze scriptie een synthese tussen wetenschap en praktijk: met behulp van 
wetenschappelijk onderzoek wil ik een vraag vanuit de praktijk van de milieubeweging
beantwoorden:
"Hoe goed is de Nederlandse milieubeweging in staat om mensen te mobiliseren voor 
haar campagnes en daarnaast invloed te hebben op de publieke opinie en de politieke 
besluitvorming in Den Haag met deze campagnes ? "
Invloedsonderzoek is een betrekkelijk nieuw terrein binnen de sociale wetenschappen. 
Onderzoek naar de uitkomsten van collectieve actie, met name binnen sociale 
bewegingen, staat nog in de kinderschoenen en is schaars. Met dit onderzoek hoop 
ik daar een bijdrage aan leveren. 

Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder assistentie, medewerking en kritiek 
van velen. Allereerst wil ik de medewerkers van Stichting Natuur en Milieu, 
Vereniging Milieudefensie en het LAKA bedanken voor alle assistentie bij mijn 
speurtocht in hun archieven en de moeite die zij hebben genomen om mijn vele 
vragen te beantwoorden en mijn enquêtes in te vullen. met name dhr. Henk Blaugeers, 
mevr. Jeanette van Beuzekom (SNM), Dirk Bannink en Robert Jan van den Berg (LAKA), 
dhr. Wim Kersten (VMD) en de medewerkers van het MIDOC in Amsterdam.