Publicatie Laka-bibliotheek:
Naar een andere strategie voor verzet tegen kernenergie en kernwapens

Auteur
1-01-2-10-29.pdf
Datumnovember 2001
Classificatie 1.01.2.10/29 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

Naar een andere strategie voor verzet tegen kernenergie en kernwapens   
Reader met diskussiestukken als voorbereiding op strategie-discussie

FOCUS OP KERNENERGIE INTERNATIONAAL EN VROEGTIJDIG
Er zou een internationale samenwerking van de grond moeten komen; radioactiviteit kent immers ook
geen grenzen. Waarom naast een internationale anti-globaliserings beweging ook geen nternationale antikernenergie
beweging uit de grond gestampt? Het is van groot belang dat er naast aandacht voor nucleaire
installaties in eigen land ook verzet en steun vanuit Nederland van de grond komt richting buitenlandse
anti-nucleaire beweging. Omdat kernenergie uiteraard overal dient te worden bestreden vanwege de
enorme risico's voor gezondheid en milieu. Maar vooral om het hypocriete beleid van Nederland te
bestrijden; er wordt brandstof yoor kerncentrales vanuit Urenco, Almelo geëxporteerd en kernenergie
vanuit o.a. Frankrijk geïmporteerd. Je hoorde oflas het misschien al dat Nederland de Kyoto-norm gaat
halen ? Niet door terugdringen van energieverbruik, maar simpelweg door de rotzooi te importeren en
ze in het buitenland met het afval te laten zitten!
Daanlaast is het nu duidelijker dan ooit dat men in een wereld waarin terreur bestaat, naast alle andere
zeer gegronde redenen, het zich niet kan permitteren kernenergie in stand te houden. In veel landen
worden nucleaire installaties inmiddels extra beveiligd vanwege mogelijke terreur-