Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergie in Nederland?!

AuteurLaka, NENO
1-01-2-12-18.pdf
Datumapril 2001
Classificatie 1.01.2.12/18 (LAKA (VML.KERNENERGIEARCHIEF))
Voorkant

Uit de publicatie:

Inleiding en situatie kernenergie wereldwijd

Het gebeurt niet al te vaak meer dat er een brochure over kernenergie verschijnt. 
Af en toe wordt er teruggeblikt op de geschiedenis van kernenergie, alsof het een 
afgesloten hoofdstuk is.
Er lijkt weinig beweging meer in te zitten en het is alsof we met de armen over 
elkaar kunnen afwachten tot het einde ervan zich aandient. Zover is het echter nog 
niet. Zie dit maar als een waarschuwing. Daarom deze brochure met een overzicht van 
de belangrijkste argumenten tegen kernenergie, de geschiedenis van kernenergie in 
Nederland en een herinnering aan de strijd en successen van de beweging er tegen.

De trend in kernenergie wereldwijd is niet veel anders dan die in Nederland: geen 
doorbraak maar een stilstand en een verwachte grote achteruitgang de komende jaren. 
Eind 2000 waren er volgens het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) 438 
kerncentrales wereldwijd in bedrijf, en nog 31 in aanbouw. Eind 1990 bijvoorbeeld 
waren volgens het IAEA al 423 kerncentrales in bedrijf en op 31-12-1975 al 173: die 
zijn nu dus al minimaal 25 jaar oud. Een groot gedeelte van de kerncentrales gaat 
de komende 10 jaar stilgelegd worden. Er wordt wel veel gepraat over 
'levensduurverlenging' (het langer dan gepland open houden van de centrales) maar 
dat heeft veel nadelen en zal zeker niet voor alle kerncentrales een optie zijn. Het 
moet meer gezien worden als levensduurverlenging van de nucleaire industrie.
In Europa, en zeker in West-Europa, hebben de meeste landen al aangekondigd met
 kernenergie te stoppen (Nederland, Duitsland, België, Zwitserland, Zweden) of hebben 
die beslissing weliswaar nog niet genomen maar ook geen kerncentrales in aanbouw of 
gepland (Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje). Het enige land in Europa waar nu 
plannen zijn om kerncentrales te bouwen (behalve Tsjechië, Slowakije en Roemenië, die 
centrales afbouwen waarvan de bouw nog voor de val van de muur begonnen is) is Finland. 
Of die ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden, is natuurlijk nog maar zeer de vraag. 
Actieve bouwprogramma's (dus niet het afbouwen van decennia geleden begonnen projecten, 
maar het beginnen van nieuwe projecten) zijn er eigenlijk alleen in Azië: Zuid-Korea, 
China, India, Japan en Taiwan.