Publicatie Laka-bibliotheek:
Akties tegen kernenergie 1960 – 2004: Versie sept. 2005

AuteurLaka
1-01-2-12-25.pdf
Datumseptember 2005
Classificatie 1.01.2.12/25 (LAKA (VML.KERNENERGIEARCHIEF))
Voorkant

Uit de publicatie:

 AKTIES
  TEGEN
KERNENERGIE

 1960-2004
        Stichting Laka
       Versie sept. 2005
 INHOUDSOPGAVE

Inleiding  .   .  3

1960  .   .   .  4

1971  .  .   .  6
1972  .  .   .  7
1973  .  .   .  8
1974  .  .   .  10
1975  .  .   .  12
1976  .  .   .  13
1977  .  .   .  14
1978  .  .   .  16
1979  .  .   .  18

1980  .  .   .  21
1981  .  .   .  26
1982  .  .   .  33
1983  .  .   .  38
1984  .  .   .  41
1985  .  .   .  43
1986  .  .   .  51
1987  .  .   .  55
1988  .  .   .  59
1989  .  .   .  61

1990  .  .   .  63
1991  .  .   .  66
1992  .  .   .  67
1993  .  .   .  68
1994  .  .   .  70
1995  .  .   .  72
1996  .  .   .  73
1997  .  .   .  75
1998  .  .   .  76
1999  .  .   .  78

2000  .  .   .  80
2001  .  .   .  84
2002  .  .   .  86
2003  .  .   .  88
2004  .  .   .  89

      plus
2005  .   .   .  91
       2
            AKTIES TEGEN KERNENERGIE
          Geheel verbeterde, uitgebreide en aangevulde versie (Sept. 2005)

Dit is een overzicht van alle akties die in Nederland gevoerd zijn tegen kernenergie.
In april 1987 publiceerde Laka de brochure "1977-1986: 10 Jaar verzet tegen Kernenergie ". Hierin
waren een 150-tal akties van onder het stof gehaald en beschreven. Voor die periode is hier dan ook de
letterlijke tekst (aangevuld met een elftal akties uit die periode die we gemist hadden) van die brochure
                                        gebruikt. Dat kan betekenen
                                        dat tekst en stijl af en toe wat