Publicatie Laka-bibliotheek:
Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

AuteurANVS
1-01-4-15-09.pdf
Datumdecember 2015
Classificatie 1.01.4.15/09 (AFVAL - RICHTLIJN 2011/70/EURATOM)
Opmerking Voor het toetsingsadvies van de Ciemer, zie 1.01.4.15/08
Voorkant

Uit de publicatie:

Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende
zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van
radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

Datum 1 december 2015
Status Definitief

Inleiding
Op het ontwerp van het nationale programma heeft de Commissie voor de
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een toetsingsadvies uitgebracht.
Naast het advies van Commissie m.e.r. is ongeveer tegelijkertijd input gekregen
voor het nationale programma door de zienswijzen die zijn binnengekomen tijdens
de inspraakperiode op het ontwerp programma. Er zijn 497 zienswijzen
binnengekomen. Hiervan zijn er 29 identiek aan de zienswijze van LAKA en 421
zienswijzen zijn identiek aan de zienswijze van WISE, 3 aan die van Earth Matters.
Van de 497 zienswijzen zijn er dus 47 uniek. Zes zienswijzen zijn buiten de gestelde
termijn ingediend.
In dit rapport wordt in hoofdlijnen gereageerd op het advies van de Commissie
m.e.r. en op de onderwerpen uit de ingediende zienswijzen en wordt aangegeven tot
welke aanpassingen het advies en de zienswijzen hebben geleid in het nationale
programma.
• Uit de commentaren was af te leiden dat passages in het nationale programma
niet duidelijk waren geformuleerd. Die passages zijn tekstueel aangepast.
• De zienswijzen hebben duidelijk gemaakt dat er onderwerpen ontbraken; deze
onderwerpen zijn aangevuld.
• Op onderdelen is het ontwerp van het nationale programma verder ingevuld
mede naar aanleiding van de commentaren.
Dit rapport bevat daarmee een reactie op alle commentaren op het ontwerp van het
nationale programma.