de Laka-catalogus

Overzicht op auteur anvs

datumtitelauteurcategorie
2018-08 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOMANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2018-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017ANVS ongelukken
2018-01 Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afvalANVS olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2017-06 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2017-06 Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2017-06 Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2017-05 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPFANVS, Min. I&M olp - productie medische isotopen
2017-04 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016ANVS ongelukken
2017-04 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS rampenplannen
2016-08 Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS algemeen
2016-07 Revisievergunning Kerncentrale Borssele (10EVA13)ANVS borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2016-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015ANVS ongelukken
2016-05 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOM establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste.ANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2015-12 Goedkeuring plannen van aanpak historisch radioactief afvalANVS olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2015-12 Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2015-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014ANVS ongelukken