Publicatie Laka-bibliotheek:
Evaluatie van Nederlandse zoutvoorkomens en hun nevengesteente voor de berging van radioactief afval; overzicht van de resultaten

AuteurRijks Geologische Dienst
1-01-4-30-36.pdf
Datumnovember 1993
Classificatie 1.01.4.30/36 (AFVAL - EINDBERGING: ZOUTKOEPELS & KLEI)
Voorkant

Uit de publicatie:

Evaluatie van de Nederlandse zoutvoorkomens en hun nevengesteente voor de
berging van radioactief afval.
Overzicht van de resultaten
Auteurs:
A.F.B. Wildenborg
M.C. Geluk
Th.A.M. de Groot
G. Remmelts
G.Th. Klaver
A.N.M. Obdam
A. Ruizendaal
P.J.T. Steins

Eindrapport van geologisch onderzoek in het project GEO-IA, een onderdeel 
van het nationale Programma van Onderzoek OPLA, Fase IA; rapport 30.012ER
November l993
Ministerie van Economische Zaken
Rijks Geologische Dienst 1993

With Extended summary in English

Plaats van het onderzoek bij de RGD in het OPLA
Programma
Het onderzoek in het project GEO-IA, waarvan hier verslag uitgebracht wordt, 
maakt deel uit van Fase IA van het nationale programma betreffende de 
geologische opberging van radioactief afval in de ondergrond van Nederland 
(het OPLA Programma). In 1984 diende de Commissie OPLA een voorstel in voor 
het uitvoeren van het meerfasige OPLA Programma. Het Parlement gaf vervolgens 
toestemming om over te gaan tot de uitvoering van de eerste fase van het 
programma van onderzoek. In 1989 bracht de Commissie OPLA het verslag van 
Fase 1 uit. De huidige Fase IA is een voortzetting van Fase l. In het 
voornoemde voorstel was een keuze gemaakt voor steenzout als het type 
opberggesteente waar de aandacht in eerste instantie naar zou uitgaan. 
Dit steenzout van Zechstein ouderdom is in grote massieve lichamen in de 
ondergrond van Noord- en Oost-Nederland aanwezig.
Het hoofddoel van de geologische opberging van radioactief afval in de 
ondergrond is om dit afval van de mens en het miiieu te isoleren voor 
zolang het afval bij vrijzetting nog onaanvaardbare risico's zou 
opleveren.
De analyse van het risico vindt plaats in de veiligheidsstudie, het centrale 
onderzoeksthema in het OPLA Programma. Een aantal meer gedetailleerde en 
gespecialiseerde studies behorende tot verschillende disciplines, 
ondersteunen de veiligheidsstudie. De disciplines zijn hydrologie, geologie, 
reologie en mijnbouwkunde.