Publicatie Laka-bibliotheek:
EPZ Jaarverslag 2019

AuteurEPZ
1-01-7-31-40.pdf
Datumjuli 2020
Classificatie 1.01.7.31/40 (ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - PZEM, EPZ)
Voorkant

Uit de publicatie:

2019
De kerncentrale was in 2019 92% van de tijd beschikbaar. In totaal is 3.701 GWh
elektriciteit aan de markt geleverd, dat is meer dan het jaar ervoor.
We maakten 15% van alle CO2 -arme elektriciteit in Nederland en bovendien
100% subsidie-vrij. We leverden genoeg om bijna alle huishoudens in
Zeeland en Noord-Brabant van elektriciteit te voorzien.

Kerncentrale
Sinds 1973 is in Nederland met zon, wind en kernenergie 251 miljoen MWh CO2-arme elektriciteit opgewekt.
Meer dan 60% hiervan is afkomstig uit onze kerncentrale. In totaal 152 miljoen MWh, genoeg om alle huishoudens
in Nederland 6 jaar lang van stroom te voorzien. Hiermee bespaarde de kerncentrale in haar bestaan 90 miljoen ton
CO2. Dat is twee keer zoveel als nodig is om de volledige 2030-doelstellingen van het klimaatakkoord te behalen.

Windpark
Onze windturbines hebben 41 GWh aan de markt geleverd. Dat is genoeg om de gehele gemeente Borsele
met haar 10.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Zonnepark
In 2019 begon de aanleg van ons zonnepark van 21 MW. Dit park zal ruim 20 MWh per jaar gaan produceren.
Dit komt overeen met zonnestroom voor bijna 7.000 huishoudens.

Kolencentrale
In 2019 zijn wij gestart met het ontmantelen van de kolencentrale. Eind 2021 zullen wij het terrein van de
voormalige kolencentrale als ‘groene weide’ opleveren.

Veiligheid
De kerncentrale Borssele is sinds 1973 voortdurend aangepast aan de stand der techniek. Door 45 jaar voortdurend
verbeteren, behoort de kerncentrale tot de 25% veiligste drukwater-kerncentrales in de westerse wereld.

Behoren tot het veiligste kwartiel is een voorwaarde om open te kunnen blijven tot 2034. Intussen gaan er geluiden
op om te onderzoeken of onze kerncentrale nog langer open kan blijven. Daarvoor ligt de bal bij de politiek. In de
wet staat immers dat wij in 2033 de kerncentrale onherroepelijk sluiten. Volgens de huidige wetgeving wordt een
verzoek tot bedrijfsduurverlenging niet in behandeling genomen.
Als de wet is veranderd, sluit ik niet uit dat het mogelijk is. Een technisch/economisch onderzoek zou dat echter
moeten uitwijzen.

Carlo Wolters, Directeur EPZ