de Laka-catalogus

Overzicht op auteur epz

datumtitelauteurcategorie
2017-07 Jaarverslag 2016EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2016-12 WOB-verzoek Ontmantelingsplan voor de Kerncentrale Borssele.Min.Financien, EPZ borssele - algemeen
2016-06 Jaarverslag 2015EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2015-11 Veiligheidsrapport Kernenergiecentrale Borssele - VR15 versie 1EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2015-07 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage 10EVA13/ CSA juli 2015EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2015-06 Jaarverslag 2014EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2014-05 Jaarverslag 2013EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2013-06 Jaarverslag 2012EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2012-09 Reactorvat kerncentrale BorsseleEPZ borssele - algemeen
2012-09 Vergunningsaanvraag levensduurverlenging Kerncentrale BorsseleEPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2012 Jaarverslag 2011EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2011-12 Basisdocument 10EVA13 (Toetsingskader en PvA van de 3e tienjaarlijkse evaluatie)EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2011-10 Europees robuustheidsonderzoek voor kerncentrales: complementary safety assessment (CSA)EPZ borssele - algemeen
2011-10 Final Report: Complementary Safety margin AssessmentEPZ borssele - algemeen
2011-05 Jaarverslag 2010EPZ, J.Bongers elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2010-07 Milieueffectrapportage BrandstofdiversificatieEPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2010-06 Jaarverslag 2009EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2010-06 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2009-06 Jaarverslag 2008EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2008-05 Startnota milieueffectrapportage kerncentrale Borssele brandstofdiversificatieEPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2008-04 Brandstofdiversificatie kerncentrale BorsseleEPZ borssele - algemeen
2006-06 Convenant Kerncentrale BorsseleEPZ, Min. VROM, Delta, Essent borssele - algemeen
2006-06 Borssele Nuclear Power Plant ConvenantEPZ, Delta, Essent, Min. VROM borssele - algemeen
2006-03 Service agreement for the reprocessing of irradiated oxide fuelEPZ, COGEMA borssele - algemeen
2004-05Jaarverslag 2003EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2003-1030 Jaar kerncentrale BorsseleEPZ borssele - algemeen
2003-10Persmap Bijeenkomst 30 jaar kerncentrale BorsseleEPZ borssele - algemeen
2001-05Jaarverslag 2000EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2001EPZEPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1999-04Jaarverslag 1998EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1999-03Jaarcijfers kernenergie-eenheid centrale BorsseleEPZ borssele - algemeen
1998-11Feiten over kernenergieEPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1998-05Jaarverslag 1997EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1997-12EPZ Productie: electriciteit en warmte dag en nacht beschikbaarEPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1997-11Energie en het broeikas. Een antwoord in 60 vragenEPON, EPZ, EZH, Una, SEP ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1997-05Jaarcijfers 1996 kernenergie-eenheid centrale BorsseleEPZ borssele - algemeen
1997-04Jaarverslag 1996EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1997Electriciteit uit kernenergieEPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1996-05Milieuzorg en energieEPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1996-04Jaarverslag 1995EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1996-03Een internationale uitdaging voor de Nederlandse electriciteitsproduciteEPON, EPZ, Una, EZH, SEP elektriciteit - bedrijven - rest & algemeen
1996Optimalisatie splijtstof kernenergie-eenheid Borssele. Milieu-effectrapport -samenvattingKEMA, EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1995-10Modificaties kernenergie-eenheid centrale BorsseleEPZ borssele - algemeen
1995-07Startnotitie MER 'Optimalisatie splijtstof' KCBEPZ, KEMA borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1995-07Buitenbedrijfstelling en Ontmanteling van de Kernenergiecentrales te Borssele en DodewaardEPZ, GKN, SEP ontmanteling
1995-04Jaarverslag 1994EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1993-12 Aanvraag om een vergunning voor het wijzigen van de kernenergiecentrale te Borssele EPZEPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993-12Beschrijving voorgenomen wijzigingen KCBEPZ borssele - algemeen
1993-12Milieu-effectrapportage modificaties kernenergie-eenheid centrale Borssele. SamenvattingEPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993-12Modificaties Kernenergie-eenheid centrale Borssele; Milieu-effectrapportKEMA, EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993-06Electriciteit uit kernenergieEPZ borssele - algemeen
1993-06Modificaties kernenergie-eenheid centrale BorsseleEPZ borssele - algemeen
1993-02Gedragsregels voor bezoekers, locatie ZeelandEPZ borssele - algemeen
1993Elektriciteit uit Kernenergie en radioactief afvalEPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz