Publicatie Laka-bibliotheek:
Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied: Deel A

AuteurMin. EL&I, Arcadis, De Groot
1-01-8-25-08.pdf
Datummaart 2011
Classificatie 1.01.8.25/08 (BORSSELE II - PZEM/DELTA - Algemeen)
Voorkant

Uit de publicatie:

INPASBAARHEID ENERGIE-INITIATIEVEN
SLOEGEBIED
DEEL A

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN
INNOVATIE
10 maart 2011
B02024/CE0/0C7/000068/ws
              INPASBAARHEID ENERGIE-INITIATIEVEN SLOEGEBIED
B02024/CE0/0C7/000068/ws                   ARCADIS   2
                           INPASBAARHEID ENERGIE-INITIATIEVEN SLOEGEBIED
Inhoud
Samenvatting __________________________________________________________________5


1  Inleiding ____________________________________________________________________7 
   1.1  Aanleiding______________________________________________________________ 7 
   1.2  Doelstelling _____________________________________________________________ 7 
   1.3  Leeswijzer ______________________________________________________________ 8 


2  Werkwijze en afbakening ____________________________________________________9 
   2.1  Inleiding _______________________________________________________________ 9 
   2.2  Werkwijze ______________________________________________________________ 9 
   2.3  Locatie ________________________________________________________________ 10 
   2.4  Initiatieven ____________________________________________________________ 11 
   2.5  Onderzoeksaspecten ____________________________________________________ 16 


3  Eén of twee kerncentrales? _________________________________________________ 17 
   3.1  Inleiding ______________________________________________________________ 17 
   3.2  Beantwoording prealabele vraag __________________________________________ 17 
   3.3  Uitgangspunten ________________________________________________________ 17 
      3.3.1  Koelwater _______________________________________________________ 18 
      3.3.2  Ruimtelijke inpasbaarheid _________________________________________ 21 
      3.3.3  Transportcapaciteit hoogspanningsnet _______________________________ 25 
   3.4  Concl