Publicatie Laka-bibliotheek:
Verdrag van Parijs. Nr.1: Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

AuteurU.Rosenthal
1-01-8-30-50.pdf
Datumoktober 2011
Classificatie 1.01.8.30/50 (URENCO/UCN - ALGEMEEN)
Opmerking Overeenkomst van de Verenigde Staten van Amerika en de vier regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika:
Voorkant

Uit de publicatie:

Staten-Generaal             A                1/2
Vergaderjaar 2011-2012

33080 Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en
   de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van
   Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de
   Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van
   installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-
   ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika;
   Parijs, 24 februari 2011

Nr. 1  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2011

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb
ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen de op 24 februari
2011 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van de
Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en
exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van
gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2011, 83).

Een toelichtende nota bij de Overeenkomst treft u eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt alleen voor het Europese deel van Nederland gevraagd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
U. Rosenthal

Ter griffie van de Eerste en van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
ontvangen op 24 oktober 2011.
De wens dat het verdrag aan de
uitdrukkelijke goedkeuring van de
Staten-Generaal wordt onderworpen
kan door of namens één van de Kamers
of door ten minste vijftien leden van
de Eerste Kamer dan wel dertig leden
van de Tweede Kamer te