Publicatie Laka-bibliotheek:
Verdrag van Parijs. Nr.2 Advies van de Raad van State en nader rapport

AuteurStaten Generaal
1-01-8-30-51.pdf
Datumoktober 2011
Classificatie 1.01.8.30/51 (URENCO/UCN - ALGEMEEN)
Opmerking Overeenkomst van de Verenigde Staten van Amerika en de vier regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffen de de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika:
Voorkant

Uit de publicatie:

STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 2011-2012
                               B
                                                  1/2
33 080              Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika
                 en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk
                 van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden
                 en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en
                 exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met
                 gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten
                 van Amerika; Parijs, 24 februari 2011Nr. 2               ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

                   Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de
                 Raad van State d.d. 23 juni 2011 en het nader rapport d.d. 12 oktober 2011,
                 aangeboden aan de Koningin door de minister van Economische Zaken,
                 Landbouw en Innovatie, mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken
                 en van Infrastructuur en Milieu. Het advies van de Afdeling advisering van de
                 Raad van State is cursief afgedrukt..
Bij Kabinetsmissive van 18 april 2011, no.11.000963, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister
van Infrastructuur en Milieu, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig
gemaakt de overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van
de Franse Rep