Publicatie Laka-bibliotheek:
Eindrapport betreffende het uitvoeren van een second opinion op de audit 2013 en de review 2015 door de commissie Turkenburg op de plannen van aanpak voor historisch afval bij NRG

AuteurT.Holtkamp
1-01-8-53-10.pdf
Datumoktober 2015
Classificatie 1.01.8.53/10 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Opmerking Dit rapport is de door toezichthhoduer ANVS aangevraagde review van 1.01.8.53/09 van het rapport van de Commissie Turkenburg van maart 2015.
Het rapport vrijgegeven nalv Kamervragen op 30 augustus 2016.
Voorkant

Uit de publicatie:

Inleiding

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft bij brief van
11 augustus 2015 opdracht gegeven aan een onafhankelijke commissie (hierna te
noemen Commissie Hoitkamp) een second opinion uit te voeren op de audit door de
commissie Turkenburg op de plannen van de aanpak van het historisch afval bij NRG te
Petten.

De inhoud van de opdracht luidt als volgt:

Een oordeel te geven over:
  1. de onafhankelijkheid en pro fessionaliteit van de audit door de commissie
    Turkenburg, en
  2. de conclusies van de commissie Turkenburg ten aanzien van de haalbaarheid van
   planning/einddata, de technische uitvoerbaarheid van de activiteiten en de
   reservering van voldoende middeleh in de financiële begroting in de plannen van
   aanpak.

De beoordeling heeft van medio augustus tot 8 oktober 2015 plaatsgevonden.

De commissie Hoitkamp heeft alvorens haar werkzaamheden aan te vangen de
beschikking gekregen over het “Eindrapport Audit RAP 2013” van de commissie
Turkenburg, het “Eindrapport Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015 van de commissie
Turkenburg, het “Radioactive Waste Management Program (RWMP )“ van april 2015
opgesteld door NRG en het “Radioactief Afval project” (RAP) eveneens van april 2015 en
van NRG.

In september zijn qesprekken gevoerd met direct betrokkenen van dp (OVRA (
            f), de commissie Turkenburg (1           n
     ), het Ministerie van Economische zaken (L               en
        ns) en de ANVS             en         ).
Het resultaat van de beoordeling is op 12 oktober 2015 met de opdrachtgever besproken
waarna het rapport is gefinaliseerd en toegezonden aan de ANVS.