Publicatie Laka-bibliotheek:
Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van NRG-Petten

AuteurNRG
1-01-8-54-05.pdf
Datumnovember 2016
Classificatie 1.01.8.54/05 (OLP - PRODUCTIE MEDISCHE ISOTOPEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Petten, 24 november 2016

onze referentie  K6004/16.140956 QSEIFDJLD

onderwerp     Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van
          NRG-Petten, kenmerk DGMISAS1200IO49III d.d. 2 augustus 2001Excellentie,

Op de Onderzoeks- en bedrijvenlocatie Petten (OLP) vindt in de Molybdeen Productie
Faciliteit (MPF) van de Nuclear Research & consultancy Group (NRC) de productie van       NRG Petten
het radio-isotoop molybdeen-99 (Mo-99) plaats, dat naar radioactief technetium-99 (Tc      T +31 (0>224 564950
99m) vervalt. Tc-99m is het meest gebruikte radio.-isotoop in de gezondheidszorg en       F +31(0)224568912
                                                 Westerduinweg 3
wordt toegepast voor diagnostiek.
                                                 RO. Box 25
Bij de productie van Mo-99 wordt op dit moment hoog verrijkt uranium (Highly Enriched      1755 ZG Petten
                                                 The Netherlands
Uranium, HEU) gebruikt als grondstof. Wereldwijd wordt in het kader van het non
proliferatieverdrag het gebruik van HEU aan banden gelegd. Dit betekent dat wereldwijd      NRG Arnhem
HEU wordt vervangen door laag verrijkt uranium (Low Enriched Uranium, LEU). Deze         T +31 (0)26 356 8524
conversie van HEU naar LEU is en wordt gedaan voor zowel de spljtstof in             F +31 (0)26 356 8536
onderzoeksreactoren als voor de grondstof voor de productie van medische isotopen. Bij      Utrechtseweg 310
                                                 P0. Box 9034
NRG is het productieproces gebaseerd op bestraalde trefpiaatjes met uranium
                                                 6800 ES Arnhem
(zogeheten targets).                                       The Netherlands

Een nadelig gevolg van de HEU-LEU conversie is dat de opbrengst van Mo-99 per LEU
                                                 Trade register
target lager is dan per HEU-target. Daarnaast zijn er onzekerheden omtrent de          37082135
bestaande en toekomstige productiecapaciteit van Mo-99 elders in de wereld waardoor
schaarste van Mo-99 kan ontstaan. Dit is voor NRG reden geweest ten dienste van het
                                                 www.nrg.eu
op peil houden van de productiecapaciteit met LEU-targets om aanpassingen door te
voeren in het proces (o.a. vorm en inhoud van het target) en installatie (o.a. filters), en de
vergunde hoeveelheid splijtstofhoudend afval in opslag in het Radiologisch Laboratorium
(RL) te vergroten. Tevens wordt met de aanpassingen het aantal benodigde interne
transporten gereduceerd en de stralingsbelasting van het personeel verkleind.
Het produceren van Mo-99 is een aan NRG vergunde activiteit en NRC wenst deze
productie te continueren. De rechtvaardiging voor de beoogde HEU-LEU conversie is dat
NRG hiermee gevolg geeft aan de uitvoering van het wereldwijde beleid op het gebied
van non-proliferatie. Met de aanpassingen in het productieproces is NRC in staat om
                                              datum
                                              24november2016
haar bijdrage te blijven leveren aan de verwachte wereldwijde vraag naar medische
isotopen.                                          onze referentie
                                              K6004/16.140956
Voor het produceren van Mo-99 uit LEU targets i.p.v. uit HEU targets is een wijziging van  QSE/FDILD