de Laka-catalogus

Overzicht op auteur nrg

datumtitelauteurcategorie
2022-07 MER Multifunctioneel Opslag Gebouw COVRA, Arcadis, NRG covra - vergunningen/procedures
2022-07 Project-MER PALLAS NRG, Pallas, Arcadis pallas petten - vergunningsprocedures
2022-06 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van Aanpak 2022 NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2020-12 De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-Brabant M.J.J.Scheepers, G.J.de Haas, F.Roelofs, H.Jeeninga, J.Gerde, TNO, NRG nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
2020-05 Afwijking op RWMP Plan van Aanpak: ILW route NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2020-04 Nucleaire technologie voor energie en gezondheid. Een NRG-visie op de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuur NRG algemeen
2019-10 Radioactive Waste Management Programme (RWMP) - Plan van Aanpak Revisie A NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2018-06 European Research Reactor Position Paper. Scenario for sustainable Molybdenum-99 production in Europe CEA, NCBJ, NRG, PALLAS, RCR, SCK•CEN, TUM allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
2017-10 Plan MER Pallas Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Samenvatting Plan MER Pallas Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Strategic Environmental Assessment Pallas Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Summary. Strategic Environmental Assessment PALLAS Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-06 Propositie Energy & Health Campus Europe ECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord pallas petten - algemeen
2017-02 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van Aanpak NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2016-11 Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van NRG-Petten NRG olp - productie medische isotopen
2016-11 Milieueffectrapport HEU-LEU conversie MPF NRG olp - productie medische isotopen
2016-11 Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2016-05 ECN/NRG Meerjarenverkenning 2016-2026 ECN, NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2016-03 Plan van aanpak RAP Alfa NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2015-08 Plannen van Aanpak RAP & RWMP NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2015-03 Eindrapport Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015 W.Turkenburg, NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2014-12 NRG Jaarverslag 2013 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2014-12 Jaarverslag Onderzoeksprogramma NRG 2013 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2014-06 De ontwikkelingen bij NRG, de markt voor medische isotopen en het vooruitzicht op Pallas NRG, Pallas pallas petten - algemeen
2013-12 Complementary Safety margin Assessment COVRA N.V. (HABOG) NRG covra - habog
2013-11 Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval COVRA, Arcadis, NRG covra - vergunningen/procedures
2013-11 Eindrapport Audit RAP 2013 W.Turkenburg, NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2013-09 Management of Historical Waste From Research Reactors: The Dutch Experience NRG, A.van Heek, B.Metz, B.Janssen, R.Groothuis olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2013-06 NRG Jaarverslag 2012 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2012 NRG Jaarverslag 2011 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2011-07 NRG Jaarverslag 2010 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2011-06 Productie van reactorisotopen NRG, R.Schram pallas petten - algemeen
2011 Forward Thinking. 50 years Petten 1961-2011 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2011 Pallas: Een jaar verder!?: Lunchcoloquium NRG P.de Jong, NRG pallas petten - algemeen
2010-07 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale Borssele NRG, Min. EZ, MEvanGemert borssele - algemeen
2010-06 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6 EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2010 NRG Jaarverslag 2009 NRG, A.de Vos olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2009-11 Pallas Startnotitie; bouwen aan gezondheidszorg & energievoorziening NRG, Pallas pallas petten - vergunningsprocedures
2009-08 Pallas, bouwen aan de Energievoorziening en gezondheidszorg van morgen: Maatschappelijk belang Pallas reactor NRG, Pallas pallas petten - algemeen
2009-06 NRG Jaarverslag 2008 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2009 Definitieve Reparatie BPL-reducers Haalbaarheidsstudie "Betonroute" NRG olp - hfr petten
2009 Verzoek om toestemming voor het opstarten en bedrijven van HFR met een afwijking in het reactorsysteem van hetgeen vergund is in Kernenergiewet-vergunning HFR Petten NRG olp - hfr petten
2009 Definitieve reparatie van de reducers HFR: project reparatie plan NRG olp - hfr petten
2009 Pallas: Research van wereldformaat voor een duurzame samenleving NRG pallas petten - algemeen
2008-05 Jaarverslag 2007 Energie-Milieu-Gezondheid NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2007-09 Fact finding kernenergie Rapport SER, P.Lako, M.J.J.Scheepers, ECN, NRG opinie - maatschappelijke organisaties
2007-05 Jaarverslag 2006 Energie-Milieu-Gezondheid NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2006-04 Financiële Zekerheidsstelling Kernenergiewet Min. VROM, KPMG, NRG aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2006-04 Financiële Zekerheidsstelling Kernenergiewet KPMG, NRG ontmanteling
2006 NRG Jaarverslag 2005 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2006 Start MER Bouw HAVA-VU (Verpakkings Unit) ECN de Vos, Keverling-Buisman, NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2005-11 Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering ECN, NRG, Seebregts, R.Jansma borssele - algemeen
2005-04 Ontwikkelingen met betrekking tot eindverwerking van gebruikte splijtstof R.Jansma, R.Schram, NRG afval - opwerkingscontracten
2005 NRG Jaarverslag 2004 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2004 NRG Jaarverslag 2003 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2004 Nieuwe Fase ontwikkelingen HFR (tbv vergunningsaanvraag) R.Stol, NRG, Joint Reserch Centre Petten olp - hfr petten
2003-06 NRG Jaarverslag 2002 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2003 Jaarverslag 2002 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2002 Annual Report 2001 NRG NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001-04 NRG en de Kernenergiewet. Ontwikkelingen. op het bedrijfsterrein 'Nucleair Onderzoek Centrum' te Petten. Uitleg voor omwonenden NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001-04 NRG Annual Report 2000 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001-03 Oriënterend onderzoek Oostergasfabriek V.Weers, Verhagen, NRG toepassingen radionucliden - rest
2000-05 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2000-01 Risicoberekening transport per spoor van KCB splijtstofelementen NRG transporten - nederland - van/naar opwerkingsfabrieken/opslag
1999-09 Resultaten van radioactiviteitsmetingen aan grondmonsters uit de bodem van de voormalige ITAL-reactor NRG, van Loon ital wageningen - algemeen
1999-06 NRG Activities Report 1998 NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-04 Risico berekening transport HFR elementen (naar COVRA) R.Jansma, van Hienen, NRG transporten - nederland - van/naar opwerkingsfabrieken/opslag
1999-03 Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales NRG, Konings, Dodd afval - opwerkingscontracten
1999-03 Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales - De Bijlagen NRG, Konings, Dodd afval - opwerkingscontracten
1998-11 Uranium in stof uit hangar 8 van Schiphol-Oost NRG, A.W.v.Weers verarmd uranium - civiel - bijlmer