de Laka-catalogus

Overzicht op auteur nrg

datumtitelauteurcategorie
2019-10 Radioactive Waste Management Programme (RWMP) - Plan van Aanpak Revisie ANRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2017-10 Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Samenvatting Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Strategic Environmental Assessment PallasPallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Summary. Strategic Environmental Assessment PALLASPallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-06 Propositie Energy & Health Campus EuropeECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord pallas petten - algemeen
2017-02 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van AanpakNRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2016-11 Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2016-05 ECN/NRG Meerjarenverkenning 2016-2026ECN, NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2016-03 Plan van aanpak RAP AlfaNRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2015-08Plannen van Aanpak RAP & RWMPNRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2015-03 Eindrapport Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015W.Turkenburg, NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2014-12 NRG Jaarverslag 2013NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2014-06 De ontwikkelingen bij NRG, de markt voor medische isotopen en het vooruitzicht op PallasNRG, Pallas pallas petten - algemeen
2013-12 Complementary Safety margin Assessment COVRA N.V. (HABOG)NRG covra - habog
2013-11 Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afvalCOVRA, Arcadis, NRG covra - vergunningen/procedures
2013-11 Eindrapport Audit RAP 2013W.Turkenburg, NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2013-09 Management of Historical Waste From Research Reactors: The Dutch ExperienceNRG, A.van Heek, B.Metz, B.Janssen, R.Groothuis olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2013-06NRG Jaarverslag 2012NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2012 NRG Jaarverslag 2011NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2011-07 NRG Jaarverslag 2010NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2011-06 Productie van reactorisotopenNRG, R.Schram pallas petten - algemeen
2011Forward Thinking. 50 years Petten 1961-2011NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2011 Pallas: Een jaar verder!?: Lunchcoloquium NRGP.de Jong, NRG pallas petten - algemeen
2010-07 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale BorsseleNRG, Min. EZ, MEvanGemert borssele - algemeen
2010-06 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2010NRG Jaarverslag 2009NRG, A.de Vos olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2009-11 Pallas Startnotitie; bouwen aan gezondheidszorg & energievoorzieningNRG, Pallas pallas petten - vergunningsprocedures
2009-08 Pallas, bouwen aan de Energievoorziening en gezondheidszorg van morgen: Maatschappelijk belang Pallas reactorNRG, Pallas pallas petten - algemeen
2009-06 NRG Jaarverslag 2008NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2009 Definitieve Reparatie BPL-reducers Haalbaarheidsstudie "Betonroute"NRG olp - hfr petten
2009 Verzoek om toestemming voor het opstarten en bedrijven van HFR met een afwijking in het reactorsysteem van hetgeen vergund is in Kernenergiewet-vergunning HFR PettenNRG olp - hfr petten
2009 Definitieve reparatie van de reducers HFR: project reparatie planNRG olp - hfr petten
2009Pallas: Research van wereldformaat voor een duurzame samenlevingNRG pallas petten - algemeen
2008-05 Jaarverslag 2007 Energie-Milieu-GezondheidNRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2007-05Jaarverslag 2006 Energie-Milieu-GezondheidNRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2007-04 Financiële veiligheidstelling kernenergiewet/rapportKMPG, NRG ontmanteling
2006-04 Financiële Zekerheidstelling KernenergiewetMin. VROM, KPMG, NRG aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2006NRG Jaarverslag 2005NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2006 Start MER Bouw HAVA-VU (Verpakkings Unit) ECNde Vos, Keverling-Buisman, NRG olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2005-11 Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoeringECN, NRG, Seebregts, R.Jansma borssele - algemeen
2005-04 Ontwikkelingen met betrekking tot eindverwerking van gebruikte splijtstofR.Jansma, R.Schram, NRG afval - opwerkingscontracten
2005NRG Jaarverslag 2004NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2004NRG Jaarverslag 2003NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2004 Nieuwe Fase ontwikkelingen HFR (tbv vergunningsaanvraag)R.Stol, NRG, Joint Reserch Centre Petten olp - hfr petten
2003-06NRG Jaarverslag 2002NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2003Jaarverslag 2002NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2002Annual Report 2001 NRGNRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001-04 NRG en de Kernenergiewet. Ontwikkelingen. op het bedrijfsterrein 'Nucleair Onderzoek Centrum' te Petten. Uitleg voor omwonendenNRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001-04NRG Annual Report 2000NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001-03Oriënterend onderzoek OostergasfabriekV.Weers, Verhagen, NRG toepassingen radionucliden - rest
2000-05 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2000-01 Risicoberekening transport per spoor van KCB splijtstofelementenNRG transporten - nederland - van/naar opwerkingsfabrieken/opslag
1999-09Resultaten van radioactiviteitsmetingen aan grondmonsters uit de bodem van de voormalige ITAL-reactorNRG, van Loon ital wageningen - algemeen
1999-06NRG Activities Report 1998NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-04Risico berekening transport HFR elementen (naar COVRA)R.Jansma, van Hienen, NRG transporten - nederland - van/naar opwerkingsfabrieken/opslag
1999-03 Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentralesNRG, Konings, Dodd afval - opwerkingscontracten
1999-03Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales - De BijlagenNRG, Konings, Dodd afval - opwerkingscontracten
1998-11Uranium in stof uit hangar 8 van Schiphol-OostNRG, A.W.v.Weers verarmd uranium - civiel - bijlmer