Publicatie Laka-bibliotheek:
COVRA Jaarrapport 2015

AuteurCOVRA
1-01-9-10-42.pdf
Datummei 2016
Classificatie 1.01.9.10/42 (COVRA - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

COVRA Jaarrapport 2015
COVRA NV

Voorwoord
Voor u ligt het jaarrapport 2015 van COVRA. Het jaar
2015 kan, evenals 2014, worden beschouwd als overgangsjaar.
Bij de bouw van het opslaggebouw voor
hoog radioactief afval (HABOG) werd er vanuit gegaan
dat in 2013 de kerncentrale in Borssele (KCB) uit
productie zou worden gehaald, het historisch afval uit
Petten (RAP-afval) grotendeels overgedragen zou zijn
aan COVRA en de Hoge Flux Reactor (HFR) reactor in
Petten uit dienst zou zijn genomen. Het HABOG zou
daardoor vanaf 2015 in de passieve beheerfase overgaan.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de nucleaire
sector in Nederland niet afgebouwd wordt en met de
levensduurverlenging van de kerncentrale in Borsele,
de plannen voor een nieuwe medische isotopen installatie
in Petten, nieuwe onderzoeksfaciliteiten in Delft en
een aanhoudende vraag naar verrijkt uranium geproduceerd
door URENCO een nieuwe fase ingaat.