Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergie en maatschappelijk debat

AuteurE. Laes, L. Chayapathi, G. Meskens, G. Eggermont
-
Datumnovember 2004
Classificatie 2.03.0.00/33 (BELGIË - ALGEMEEN)
Opmerking Studie in opdracht van het viWTA, SCK en de VUB
Voorkant

Uit de publicatie:

Kernenergie en Maatschappelijk Debat
November 2004
Erik Laes PISA, SCK•CEN
Lakshmi Chayapathi MEKO, VUB
Gaston Meskens SCK•CEN
Gilbert Eggermont SCK•CEN & VUB
Met medewerking van:
Paul Govaerts – directeur-generaal SCK•CEN
Luc Hens – diensthoofd MEKO, VUB

Samenvatting

Omdat kernenergie als energievector een controversiële technologie is (en dit in de
toekomst wel zal blijven), wil het viWTA de maatschappelijke discussie in kaart
brengen tot aan de parlementaire beslissing tot een kernuitstap (2003), en een
vergelijking maken met het debat over kernenergie in de jaren ‘70, ‘80 en ’90. Het
rapport is vooral gebaseerd op een literatuurstudie en, in een secundaire
ondersteunende rol, op de bevraging van sleutelfiguren rond het thema kernenergie.
Bedoeling is de resultaten in te brengen in een debat, in eerste instantie voor
deskundigen en belanghebbende partijen. Er werd een analyse gemaakt van de
krachtlijnen van het maatschappelijk debat en besluitvorming in België en in de
Europese context, vanaf invoering tot het besluit van afbouw van de nucleaire
productie van elektriciteit. Dit rapport is in de eerste plaats bedoeld als onderbouwing
van het viWTA programma ‘Energie en klimaat: debat in Vlaanderen’. Het
project werd begeleid door een begeleidingscommissie die instaat voor inhoudelijke
en methodologische bijsturing.
Er is hierbij gekozen voor een karakterisering van het debat in vier grote periodes
(‘de prehistorie’ - de vroege keuze voor een nucleair programma in België, 1945-
1970), de jaren ’70, ’80, en ’90 tot nu), die telkens beschreven werden op basis van
drie hoofdassen (zie Deel 1 – Methodologie): de socio-culturele en politieke
achtergrond, aspecten van besluitvorming, en het maatschappelijk debat (de
gebruikte argumentaties) zelf. Er werd vooral geprobeerd om antwoorden te
formuleren op vragen zoals:
➲ Hoe was de debat- en beslissingsruimte gestructureerd in de loop van de
geschiedenis, en waarom was dit zo?
➲ Welke impact had dit op het maatschappelijk debat?
➲ Welke argumenten konden hierdoor aan bod komen, en welke niet?
➲ Waaraan ontleenden bepaalde argumentatiescenario’s hun robuustheid (ook
in de tijd)?
Tenslotte proberen we ook op basis van deze lessen uit het verleden het heden te
begrijpen en reflecties te formuleren die eventueel een steun zouden kunnen zijn bij
het op gang komende nieuwe debat over het energiebeleid.

Deze publicatie is digitaal beschikbaar in de Laka-biblitoheek maar de pdf staat niet online.
Mail ons (info@laka.org) als u de pdf toegestuurd wilt krijgen (met onderwerp, volgnummer en titel). U kunt natuurlijk ook langskomen.