Publicatie Laka-bibliotheek:
Signalen met betrekking tot radioactieve stoffen en straling 2006 2007

AuteurMin. VROM
6-07-4-90-39.pdf
Datum2008
Classificatie 6.07.4.90/39 (TOEPASSINGEN RADIONUCLIDEN - REST)
Voorkant

Uit de publicatie:

                   VROM-Inspectie
                    Regio Zuid-West
                  Stoffen en Producten


                      Weena 723
                    Postbus 29036
                  3001 GA Rotterdam
Signalen met betrekking tot
                     www.vrom.nl
radioactieve stoffen en straling
in 2006 en 2007
ARTIKELCODE: 8320
VROM-Inspectie 10 oktober 2008 Signalen met betrekking tot radioactieve stoffen en straling in 2006 en 2007  Pagina 2/43
Samenvatting
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de signalen met betrekking tot radioactieve stoffen en
straling die in 2006 en 2007 zijn binnengekomen bij de VROM-Inspectie Regio Zuid-West (VI-ZW). De
VROM-Inspectie is in het kader van het toezicht op de naleving van de Kernenergiewet verantwoordelijk
voor het behandelen van de binnengekomen signalen.

In 2006 en 2007 kwamen in totaal 490 respectievelijk 475 signalen binnen bij de VI-ZW. Het merendeel
van deze signalen betrof aangiften van ladingen schroot met een verhoogd stralingsniveau. Verder werden
jaarlijks bijna 80 andere aangiften, meldingen en tips behandeld. Het aantal keren dat ondersteuning
geboden werd aan andere overheidsdiensten, burgers en anderen is in 2007 opgelopen tot bijna 40.

Bij de behandeling van de signalen werden in 2006 en 2007 in totaal 332 respectievelijk 328 overtredingen
geconstateerd. Het merendeel van die overtredingen betrof het zonder vergunning ingevolge de
Kernenergiewet voorhanden hebben van schroot waarin zich vergunningplichtige en/of meldingsplichtige
radioactieve stoffen bevonden.

Sinds 2004 geeft de VI-ZW aan de douane ondersteuning in het kader van de terrorismebestrijding. Deze
ondersteuning houdt in dat, indien de douane een verdachte container, of een container waarbij men een
overtreding ingevolge de Kernenergiewet vermoedt, signaleert, aan de VI-ZW verzoekt nader onderzoek