Handen lijken toch op elkaar voor eerdere sloop Dodewaard

Toen in 1997 kerncentrale Dodewaard gesloten werd, pleitte vrijwel iedereen voor een snelle ontmanteling, ook Laka dat voorrekende dat de eigenaar GKN van plan was te weinig te sparen, maar de GKN vond het goedkoper om 45 jaar te wachten. Ondertussen is in de Kernenergiewet opgenomen dat ontmanteling van kerncentrales meteen na buitenbedrijfstelling moet beginnen. Toen Laka documenten opduikelde over de coalitie-onderhandelingen voor Rutte-III bleek dat ambtenaren al aan zagen komen dat het Rijk op zou draaien voor de kosten van de sloop van Dodewaard en dat in dat geval directe ontmanteling de meest logische optie zou zijn: “Het lijkt vanuit organisatorische en financiële overwegingen verstandig de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard op korte termijn te starten en niet pas in 2045 zoals voorzien.”

Maar anno 2023 schrijft de staatssecretaris van IenW, Heijnen, dat als de Staat de gesloten kerncentrale overneemt, de ontmanteling nog steeds pas in 2045 zal beginnen. Dat is vreemd want al vanaf de sluiting van de kerncentrale in 1997 had snelle ontmanteling de voorkeur. Zo spraken toen Minister Pronk van Milieu maar ook B&W van de gemeente Dodewaard hun voorkeur uit voor een snelle ontmanteling. Alleen GKN, de eigenaar van de centrale, en Vattenfall, EPZ, Uniper en Engie, die 1,5 miljard uit de kerncentrale-holding trokken, kozen voor een periode van ‘veilige insluiting’ en ontmanteling vanaf 2045.

Maar nu lijkt er toch een discussie te ontbranden over het moment van ontmanteling. De NOS deed een rondje langs politiek, industrie en wetenschap en daaruit bleek dat, behalve de huidige eigenaar, nog steeds, iedereen, zelfs het CDA, minimaal een onderzoek naar de mogelijkheid van eerdere ontmanteling de moeite waard vindt. Er zal een Kamerdebat komen, waarin, naast het overnemen van gesloten kerncentrale, de financiële risico’s van ontmanteling en de rol van de achterliggende eigenaren die € 1,5 miljard aan dividend uitgekeerd kregen, ook de snellere ontmanteling zal worden behandeld.

D66 Kamerleden Boucke en Hagen had al 15 Kamervragen gesteld over het afromen van het ontmantelingsfonds, misschien kan daar nog een vraagje bij over de planning van ontmanteling?