Adder

Titel:

De betekenis van de kernenergie voor de ontwikkelingslanden

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 oktober 1971
Pagina nummer274-276
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 13
Nr9
Aantal pagina's 3
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
CANDU - technische informatie; hieronder valt ook PHWR
CONFERENTIE - incl. workshops
DERDE WERELD -
INDIA - land in Azië
KAART - geografische kaart met locaties en/of routes transporten
KERNENERGIE IN LANDBOUW - 'veredeling' van gewassen voor 'betere' voedselproductie
KOSTEN VERGELIJKING - in geld en/of uit winstoogmerk
MUTATIES - Als gevolg van straling
NUCLEAIRE GENEESKUNDE - Productie en toepassingen medische isotopen; incl. röntgen
PNE - Peaceful Nuclear Explosions (dus geen 'gewone' kernproeven)
VOEDSELBESTRALING - Voedselbestraling

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »