Adder

Titel:

United Kingdom

AuteurMartin Garside
Beschrijvinguit: World nuclear status report 2000 van ENS
Datum 1 augustus 2001
Pagina nummer43-44
TijdschriftNuclear Europe Worldscan, Bern, CH
Jaargang 21
Nr8
Aantal pagina's 2
Tags: AGR - Advanced Gas-cooled Reactor
AP-600 - AP-600 (en AP-1000) nieuw type reactoren Westinghouse
BNFL - British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG)
BRITISH ENERGY - engels bedrijf na privatisering
BROEIKASEFFECT - Klimaatverandering
CAPENHURST, GB - Capenhurst, GB
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
ELECTRICITEIT - rol kernenergie in electriciteit
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
KERNFUSIE -
MAGNOX - type reactor, vooral GB
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
NIREX - Gr-Brittannie: verantw. voor RA afval; voorloper CoRWM
PWR - Pressurized water reactor
UKAEA - United Kingdom atomic energy agency
URENCO -
VERRIJKING -
WESTINGHOUSE - Westinghouse Electr. Corporation Pittsburgh, Pennsylvania

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »