Adder

Titel:

Yucca Mountain update

AuteurKevin Kamps, NIRS
Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/nmna/564.pdf
Datum 1 februari 2002
Pagina nummer5-6
TijdschriftNuclear Monitor WISE/NIRS North American Edition, Washington USA
Nr564
Aantal pagina's 2
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
AFVAL TRANSPORT -
AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
ACTIES - Acties m.b.t.kernenergie.
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
DEMOCRATIE - Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan)
DOE - USA - Department of Energy, ministerie van Energie
GRANIET - Ondergrondse opslag radioactief afval
LOBBY BEDRIJVEN - Algemeen - over meerdere bedrijven
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE - inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!)
NEI - Nuclear Energy Institute, US-lobby voor de nucl. industrie
NRC - VS: Nuclear Regulatory Commission
RECHTZAKEN - juridische procedures (oa. van door of tegen akb)
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
TRANSPORTEN NUCL. ALG. - Nucleaire transporten algemeen
VS - Verenigde Staten
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie
YUCCA MOUNTAIN - VS; Nevada, ondergrondse afval opslagplaats

vergelijkbare artikelen

« vorig artikel - volgend artikel »