Adder

Titel:

Déchets de faible activité, un problème résolu ?

Datum 1 januari 2006
Pagina nummer6
Tijdschrift(Reseau) Sortir du nucleaire, Lyon, France
Nr0
Aantal pagina's 1
Tags: AFVAL BOVENGRONDSE OPSLAG - alleen andere plaats dan die van productie;(vanaf 13/4/04)
BESSINES, FRANKRIJK - opslagplaats VU in Frankrijk
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
HERGEBRUIK - van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc
LA MANCHE, FRANKRIJK - afvalopslag: Centre de Stockage de la Manche (CSM) La Hague
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
PIERRELATTE, FRANKR. - EURODIF verrijkingsfabriek (gasdiffusie) waaronder Comurhex
RADIOACTIEF SCHROOT - besmet metaal, vondsten en (discussie) hergebruik
RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten
RADON - Radon
TERUGHAALBAARHEID - toegankelijk houden afval in ondergrondse opslag
URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO..
VEILIGHEID ALGEMEEN -
VERARMD URANIUM - rest produkt van verrijking
VERSPREIDING RAD.MAT. - MANIER WAAROP radioactief materiaal zich verspreidt

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »