de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.30/70 Annual report and accounts 2020Urenco maart 2021
1.01.9.13/31 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage multifunctioneel opslaggebouwCOVRA februari 2021
1.01.0.23/33 De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-BrabantM.J.J.Scheepers, G.J.de Haas, F.Roelofs, H.Jeeninga, J.Gerde, TNO, NRG december 2020
1.01.4.30/78 Overall research programme and work programme for 2020-2025COVRA, Technopolis group, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie, J.Bartol, M.Vuorio november 2020
1.01.0.00/123 De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteemR.Schalij, M.van der Kloot Meijburg november 2020
1.01.4.10/31 Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingMin. I&W oktober 2020
1.01.4.30/77Radioactief afval - waar laten we het?Peter Löhnberg oktober 2020
1.01.8.30/69 Urenco 1970-2020: From Treaty of Almelo to Atom AusstiegD.Bannink, Laka oktober 2020
1.01.0.20/24 Vergelijking van twee rapporten over de kosten van nucleaire en zon- & windstroom in het Nederlandse energiesysteem, die Minister Wiebes in april en september 2020 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd Terwel, Kerkhoven, Kalavasta september 2020
1.01.0.00/122Een Stralend Verleden - A Radiant PastR.Huibers september 2020
1.01.0.20/23 Possible role of nuclear in the Dutch energy mix in the futureENCO, B.Tomic, M.Van der Borst september 2020
1.01.1.30/25 Kernenergie, de waarborg in de energiemix van de VVDVVD september 2020
1.01.7.31/40 EPZ Jaarverslag 2019EPZ juli 2020
1.01.1.30/24 Kernenergie en de energietransitieSGP Jongeren, juni 2020
1.01.0.01/5 Jaarverslag ANVS 2019ANVS mei 2020
1.01.9.10/54 COVRA Jaarrapport 2019COVRA mei 2020
1.01.0.03/40 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019ANVS mei 2020
1.01.0.00/121 Systeemeffecten van nucleaire centrales in Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050Min. EZ, Berenschot, Kalavasta, Terwel, Tiihonen, Den Ouden april 2020
1.01.8.30/58 Urenco 1970-2020. Van Verdrag van Almelo naar Atom AusstiegD.Bannink, Laka maart 2020
1.01.8.30/68 Annual report and accounts 2019Urenco maart 2020
1.01.8.50/10442 jaar achter een hekDick Beuker maart 2020
1.01.8.38/03 Kleiner Anfrage Dei Linke über Entwicklung eines Mini-Atomreaktors und eines neuen Uranbrennstoffes durch URENCO"Bundesregierung Deutsland, Federal Republic of Germany november 2019
1.01.8.53/20 Radioactive Waste Management Programme (RWMP) - Plan van Aanpak Revisie ANRG oktober 2019
1.01.0.01/4 ANVS reactie op wettelijke ZBO evaluatieANVS september 2019
1.01.8.50/105 Onderzoek herziening van het beleids- en subsidiekader NRGBerenschot september 2019
1.01.0.00/120 Convention on Nuclear safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Eight Review MeetingANVS juli 2019
1.01.0.01/3 Wettelijke evaluatie van het zbo ANVSABDTOPConsult, Paul.H juli 2019
1.01.8.10/72 Jaarverslag 2018GKN juni 2019
1.01.8.10/73 Jaarverslag B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor 2018NL NEA juni 2019
1.01.0.01/2 Jaarverslag ANVS 2018ANVS mei 2019