de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.7.31/40 EPZ Jaarverslag 2019EPZ juli 2020
1.01.1.30/24 Kernenergie en de energietransitieSGP Jongeren, juni 2020
1.01.0.01/5 Jaarverslag ANVS 2019ANVS mei 2020
1.01.9.10/54 COVRA Jaarrapport 2019COVRA mei 2020
1.01.0.03/40 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019ANVS mei 2020
1.01.0.00/121 Systeemeffecten van nucleaire centrales,in Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050. Rapportage Min. EZ, Berenschot, Kalavasta, Terwel, Tiihonen, Den Ouden april 2020
1.01.8.30/58 Urenco 1970-2020. Van Verdrag van Almelo naar Atom AusstiegD.Bannink, Laka maart 2020
1.01.8.30/68 Annual report and accounts 2019Urenco maart 2020
1.01.8.50/10442 jaar achter een hekDick Beuker maart 2020
1.01.8.38/03 Kleiner Anfrage Dei Linke über Entwicklung eines Mini-Atomreaktors und eines neuen Uranbrennstoffes durch URENCO"Bundesregierung Deutsland, Federal Republic of Germany november 2019
1.01.8.53/20 Radioactive Waste Management Programme (RWMP) - Plan van Aanpak Revisie ANRG oktober 2019
1.01.0.01/4 ANVS reactie op wettelijke ZBO evaluatieANVS september 2019
1.01.8.50/105 Onderzoek herziening van het beleids- en subsidiekader NRGBerenschot september 2019
1.01.0.00/120 Convention on Nuclear safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Eight Review MeetingANVS juli 2019
1.01.0.01/3 Wettelijke evaluatie van het zbo ANVSABDTOPConsult, Paul.H juli 2019
1.01.8.10/72 Jaarverslag 2018GKN juni 2019
1.01.8.10/73 Jaarverslag B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor 2018NL NEA juni 2019
1.01.0.01/2 Jaarverslag ANVS 2018ANVS mei 2019
1.01.0.03/39 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2018ANVS mei 2019
1.01.7.31/39 EPZ Jaarverslag 2018EPZ mei 2019
1.01.9.10/51 COVRA Jaarrapport 2018COVRA mei 2019
1.01.0.40/39 De Kernenergiewet in vogelvluchtKortmann, Span maart 2019
1.01.8.56/20 Passende beoordeling stikstofdepositie PALLAS-reactorArcadis, Pallas februari 2019
1.01.8.23/35 Findings and recommendations with regard to communication ACCC/C/2014/104 concerning compliance by the Netherlands Adopted by the Compliance Committee on 4 October 2018ACCC januari 2019
1.01.8.30/67 Annual report and accounts 2018Urenco 2019
1.01.8.38/02 A Future Energy Solution. U-battery (Prospectus)U-Battery 2019
1.01.8.20/75 Safety Benchmark of Borssele Nuclear Power Plant Borssele Benchmark Commission december 2018
1.01.8.23/34 Ambtshalve wijzigingsvergunning o.g.v. de Kernenergiewet verleend aan N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland t.b.v. de Kernenergiecentrale Borssele i.v.m. WENRA Reference LevelsANVS december 2018
1.01.2.10/49 Stralingsgevaar, Volluxpaaiers, en de Atoomstaat. De levensloop van de Nederlandse antikernenergiebeweging aan de hand van visuele bronnen, tussen 1970 en 1986.Ch.van de Kerkhof augustus 2018
1.01.4.15/16 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOMANVS augustus 2018