de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.55/2420 Jaar Pallasreactor. Een analyse van veranderende omstandighedenLaka, D.Bannink juni 2022
1.01.9.10/58COVRA Jaarrapport 2021COVRA mei 2022
1.01.1.30/26Actieplan - Kleine Modulaire Kernreactoren Bontenbal, CDA april 2022
1.01.0.00/125Kanttekeningen bij de energieplannen zoals gepresenteerd in ‘Coalitieakkoord 2021-2025’W.Turkenburg maart 2022
1.01.0.01/08Jaarverslag ANVS 2021ANVS maart 2022
1.01.9.10/57Rapportage Onderzoek tarieven COVRA KPMG februari 2022
1.01.4.15/19Evaluatie Radioactief afval - Een evaluatie van de Nota Radioactief afval en het Nationaal Programma Radioactief afvalBerenschot, Oostdijk, van Polen, Thijssen februari 2022
1.01.4.15/18Nuclear waste management in the EU – Implementation of directive 2011/70/EURATOM Assessment reportG.Mraz, Patricia Lorenz januari 2022
1.01.9.70/01Kernenergie. Stand der techniek, ruimtelijke inpassing en de organisatie van besluitvorming (kerncentrale op Maasvlakte)Smartport november 2021
1.01.4.15/17National report for the Council Directive 2011/70/EuratomMin. I&W, ANVS juli 2021
1.01.0.20/25Marktconsultatie kernenergie KPMG juli 2021
1.01.4.30/81Radioactief afval. Waar laten we het?Peter Löhnberg juli 2021
1.01.0.03/41Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020ANVS juni 2021
1.01.9.45/01Mededeling m.e.r. Medische isotopen fabriek in Nederland SHINE Medical TechnologiesBilfinger Tebodin Netherlands B.V., SHINE juni 2021
1.01.1.50/19Startnotitie kernenergieRaad voor de leefomgeving en infrastructuur mei 2021
1.01.9.13/32Advies reikwijdte en detailniveau MER MOG COVRACommissie MER mei 2021
1.01.9.10/56COVRA Jaarrapport 2020COVRA april 2021
1.01.0.01/07Jaarverslag ANVS 2020ANVS april 2021
1.01.8.30/70Annual report and accounts 2020Urenco maart 2021
1.01.2.12/45Innovatie in medische isotopenproductie zonder kernreactorLaka, H.vd Keur februari 2021
1.01.9.13/31Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage multifunctioneel opslaggebouwCOVRA februari 2021
1.01.8.55/22PALLAS architectuurboekPallas, Ichos januari 2021
1.01.0.23/33De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-BrabantM.J.J.Scheepers, G.J.de Haas, F.Roelofs, H.Jeeninga, J.Gerde, TNO, NRG december 2020
1.01.8.38/04U-Battery. Local Modular EnergySteve Threlfall november 2020
1.01.4.30/78Overall research programme and work programme for 2020-2025COVRA, Technopolis group, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie, J.Bartol, M.Vuorio november 2020
1.01.0.00/123De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteemR.Schalij, M.van der Kloot Meijburg november 2020
1.01.4.10/31Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingMin. I&W oktober 2020
1.01.4.30/77Radioactief afval - waar laten we het?Peter Löhnberg oktober 2020
1.01.8.30/69Urenco 1970-2020: From Treaty of Almelo to Atom AusstiegD.Bannink, Laka oktober 2020
1.01.0.20/24Vergelijking van twee rapporten over de kosten van nucleaire en zon- & windstroom in het Nederlandse energiesysteem, die Minister Wiebes in april en september 2020 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd Terwel, Kerkhoven, Kalavasta september 2020