Publicatie Laka-bibliotheek:
Reactorvat kerncentrale Borssele

AuteurEPZ
1-01-8-20-62.pdf
Datumseptember 2012
Classificatie 1.01.8.20/62 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Inspecties
Het reactorvat en ook de andere vitale
delen van het primaire systeem van de
                          f                  f
KCB vallen onder een streng inspectie-
regime. Inspectie gebeurt met name
tijdens de jaarlijkse splijtstofwissel als
de centrale uit bedrijf is. Ook tijdens
                                          g                  g
bedrijf controleren wacht- en onderhouds-
mensen voortdurend de conditie van de
installatie. Afwijkingen worden gemeld, zo
nodig wordt ingegrepen.

De periodieke inspecties worden gedaan
                                                                                       Productiedatum: september 2012
door gespecialiseerde gekwalificeerde
externe bedrijven. Het kwalificeren voor
een bepaalde inspectie vindt plaats op
een proefstuk met voor de inspectie-
specialisten onbekende onvolkomenheden.
Hiermee moeten ze aantonen dat onvol-
komenheden met honderd procent zeker-
heid worden opgespoord. De kwalificatie
staat onder toezicht van een onafhanke-
lijk instituut dat als enige de onvolkomen-
heden in het proefstuk kent.

De resultaten van de in Borssele uitge-
voerde inspecties worden ter verificatie en
acceptatie voorgelegd aan een internatio-
naal kennisinstituut (Lloyd’s Register).    Elke tien jaar is het volledige reactorvat ten minste één keer geïnspecteerd. In Borssele
Op basis van de beoordeling van de       gebeuren inspecties met speciale camera’s, wervelstroom-, röntgen- en ultrasoon
inspectieresultaten geeft de toezicht-     technieken.
houder Kernfysische Dienst toestemming      	
de kerncentrale in bedrijf te nemen.      n	 Iedere tien jaar wordt een visuele (onderwatercamera f )inspectie uitgevoerd naar