Publicatie Laka-bibliotheek:
Q and A’s Startnotitie Delta: versie 23 juli 2009

AuteurMin. VROM
1-01-8-25-06.pdf
Datumjuli 2009
Classificatie 1.01.8.25/06 (BORSSELE II - PZEM/DELTA - Algemeen)
Voorkant

Uit de publicatie:

              Q and A’s Startnotitie Delta
                             (versie 23 juli 2009)

Index
Begrippenkader ............................................................................................................................. 2

    1.   Mondelinge zienswijze ................................................................................................. 3
          -    Ik wil graag reageren op de startnotitie van Delta.
          -    Wat gebeurt er met mijn zienswijze?
          -    Worden mijn privé-gegevens openbaar gemaakt als ik een zienswijze
              indien?
          -    Wat is het verschil tussen een schriftelijke en mondelinge zienswijze?
          -    Moet mijn zienswijze voldoen aan een aantal verplichtingen?

    2.   Procedure zienswijze................................................................................................... 4
          -    Ik wil graag de stukken inzien die zijn ingediend
          -    Wanneer, hoe en tot wanneer kan ik inspreken?
.         -    Kan ik mijn zienswijze ook mailen?
          -    Waarom start u deze inspraakprocedure in de zomervakantie?
          -    Wat gebeurt met mijn zienswijze op de startnotitie m.e.r.?
          -    Wanneer en waar zullen de informatieavonden/ hoorzittingen
              plaatsvinden?
          -    Wat is een informatieavond/ hoorzitting?
          -    Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

    3.   Procedure...................................................................................................................... 7
          -    Wanneer en door wie worden de Richtlijnen m.e.r. vastgesteld?
          -    Is het advies van de Commissie m.e.r. over de Richtlijnen openbaar, zo